CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC

Dành cho HS tốt nghiệp 12

SAU ĐẠI HỌC

Dành cho SV đã tốt nghiệp

NGHIÊN CỨU

Các công trình nghiên cứu

TÌM HIỂU THÊM

Liên hệ Khoa Kinh Tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Nghiên cứu khoa học

Trong những năm qua, tập thể giảng viên khoa Kinh tế đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học với nhiều chủ đề khác nhau. Sản phẩm nghiên cứu được xuất bản trên các tạp chí có bình duyệt quốc tế và trong nước, trong các sách tham khảo, các báo cáo hội thảo và các báo cáo bản thảo (working paper).

Tạp chí quốc tế
Tạp chí trong nước
Sách tiếng Anh, Pháp
Báo cáo nghiên cứu tiếng Anh
Báo cáo nghiên cứu tiếng Việt

Công trình nghiên cứu

Các chủ đề nghiên cứu

VỀ KHOA KINH TẾ

Trường Đại Học Kinh Tế TP. HCM

Khoa Kinh tế được thành lập vào năm 1993 trên cơ sở hợp nhất các khoa Kế hoạch – Vật giá – Lao động và Kinh tế nông nghiệp phát triển nông thôn (hai khoa tiền thân này thành lập từ năm 1976). Đây là khoa Kinh tế Phát triển đầu tiên được thành lập tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung, tên gọi của khoa phù hợp với ngành đào tạo ở các nước phát triển trên thế giới vì gốc tiếng Anh của tên ngành là Development Economics.