Back

GIỚI THIỆU

Chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Thẩm định giá và quản trị tài sản có mục tiêu chung là giúp người học có kiến thức chuyên môn cao và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp, có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo trong lĩnh vực thẩm định giá và quản trị tài sản.
Chương trình trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu về chuyên ngành Thẩm định giá và Quản trị tài sản, khả năng sử dụng thành thạo các công cụ phân tích để xử lý dữ liệu một cách hiệu quả các phương pháp thẩm định giá; khả năng thẩm định giá và quản trị các loại tài sản bất động sản, máy – thiết bị doanh nghiệp, tài sản vô hình; các dự án đầu tư của các tổ chức tư nhân, chính phủ và phi chính phủ, đáp ứng moi yêu cầu thẩm định giá cho các doanh nghiệp, tổ chức; có khả năng vận dụng một cách khoa học và sáng tạo các kiến thức chuyên môn vào những tình huống thực tế khác nhau trên thị trường.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sinh viên tốt nghiệp có thể trở thành chuyên viên thẩm định giá và quản trị tài sản tại các doanh nghiệp thẩm định giá, quản lý tài sản, ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty kiểm toán, công ty đầu tư và tư vấn bất động sản và các Sở Ban ngành có liên quan. Sinh viên chuyên ngành được thị trường lao động đánh giá rất cao, tham gia vào các hoạt động đầu tư, mua bán sáp nhập, tín dụng, quản lý bất động sản cao cấp, quản trị và chuyển giao tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp. Sinh viên có khả năng hội nhập quốc tế, giữ vị trí quản lý ở các công ty trong nước và quốc tế.
Chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế Thẩm định giá được thiết kế trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường trong top 200 trường đại học uy tín trên thế giới.
Chương trình trang bị kiến thức cơ bản, hệ thống và hiện đại, khả năng phân tích, nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề để hội nhập vào thị trường lao động về thẩm định giá trong nước và khu vực. Sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể độc lập tiến hành thẩm định giá các loại tài sản như bất động sản, động sản, doanh nghiệp và tài sản vô hình.
Sinh viên tốt nghiệp có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu ở bậc cao hơn trong lĩnh vực thẩm định giá.
Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế Thẩm định giá sẽ đáp ứng ngay được yêu cầu của xã hội và có thể tham gia công tác tại các đơn vị như:
– Cơ quan quản lý nhà nước (Bộ Tài chính (Cục quản lý giá); Sở Tài chính (Ban Vật giá); Sở Tài nguyên Môi trường (Phòng Kinh tế đất));
– Công ty Thẩm định giá nước ngoài tại Việt Nam (Jones Lang LaSalle Việt Nam; Savills Việt Nam; Colliers Việt Nam; CBRE Việt Nam);
– Công ty Thẩm định giá trong nước (Hơn 140 doanh nghiệp có chức năng thẩm định giá được Bộ Tài chính cấp phép hoạt động tại Việt Nam);
– Ngân hàng (Phòng/Ban Thẩm định giá; AMC; Khối quản trị rủi ro; Khối đầu tư);
– Các đơn vị liên quan (Công ty kiểm toán (bộ phận thẩm định giá); Công ty chứng khoán; Quỹ đầu tư)

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

KẾ HOẠCH HỌC TẬP

Đôi nét về chương trình đào tạo

Bạn luôn muốn biết giá trị của các loại tài sản? Bạn luôn muốn khi mua hay đầu tư một tài sản nào đó, mình sẽ không bị hớ vì đã trả một mức giá quá cao? Và … Bạn muốn trở thành một thẩm định viên về giá hành nghề chuyên nghiệp? Đây đều là những câu hỏi mà chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế Thẩm định giá hướng đến giải quyết.

Nét nổi bật của chương trình đào tạo là đào tạo theo hướng ứng dụng. Khi ra trường, sinh viên có thể lập tức bắt tay ngay vào công việc mà không phải lo lắng về việc nhà tuyển dụng phải đào tạo lại. Để làm được điều này, chúng tôi đã luôn cố gắng thiết kế chương trình nhằm đảm bảo việc giảng dạy phải gắn chặt với thực tế. Rèn luyện các kỹ năng, biết cách ứng dụng lý thuyết vào công việc thực tiễn là yêu cầu được nhấn mạnh trong suốt các học phần mà bạn sẽ đồng hành sau này.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế thẩm định giá có thể áp dụng các nguyên lý kinh tế và ứng dụng được các kỹ thuật, mô hình và cách tiếp cận để tiến hành thẩm định giá các loại tài sản. Sinh viên chuyên ngành Kinh tế Thẩm định giá sẽ được trang bị bốn mảng kiến thức quan trọng, bao gồm:

 • Thẩm định giá bất động sản
 • Thẩm định giá máy thiết bị
 • Thẩm định giá doanh nghiệp
 • Thẩm định giá tài sản vô hình

Yêu cầu bắt buộc và thời gian đào tạo

Để tốt nghiệp cử nhân kinh tế, chuyên ngành kinh tế thẩm định giá, sinh viên yêu cầu phải hoàn thành trong thời gian dự kiến 3.5 năm.

Các học phần bắt buộc của chuyên ngành kinh tế thẩm định giá (18 tín chỉ)

 • LAW511036 – Luật chuyên ngành Thẩm định giá
 • ECO501046 – Nguyên lý Thẩm định giá
 • ECO501047 – Thẩm định giá bất động sản
 • ECO501048 – Thẩm định giá máy – thiết bị
 • ECO501049 – Thẩm định giá doanh nghiệp
 • ECO501050 – Thẩm định giá tài sản vô hình

Các học phần bắt buộc của ngành kinh tế (24 tín chỉ)

 • ECO501001 – Kinh tế vi mô I
 • ECO501002 – Kinh tế vĩ mô I
 • ECO501003 – Kinh tế vi mô II
 • ECO501004 – Kinh tế vĩ mô II
 • ECO501007 – Kinh tế phát triển
 • ECO501008 – Kinh tế quốc tế
 • ECO501012 – Phương pháp nghiên cứu kinh tế
 • ECO501013 – Thẩm định dự án

Các học phần tự chọn

 • BAN506002 – Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
 • ECO501014 – Phân tích lợi ích – chi phí
 • ECO501022 – Tâm lý học quản lý
 • ECO501051 – Đầu tư và tài trợ bất động sản
 • FIN505005 – Đầu tư tài chính
 • FIN505012 – Phân tích tài chính

Các học phần bổ trợ (36 tín chỉ)

 • LAW511001 – Luật kinh doanh
 • MAT508001 – Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • ACC507001 – Nguyên lý kế toán
 • MAR503001 – Marketing căn bản
 • MAT508004 – Kinh tế lượng
 • PUF504001 – Nhập môn tài chính – tiền tệ
 • STA508005 – Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • ACC507002 – Kế toán tài chính
 • ECO501011 – Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
 • FIN505001 – Tài chính doanh nghiệp
 • BAN506007 – Phân tích tín dụng và quản trị cho vay
 • ECO501045 – Quy hoạch xây dựng

Các học phần về đạo đức chính trị (10 tín chỉ)

 • PML510001 – Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin 1
 • PML510002 – Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin 2
 • RPC510003 – Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam
 • HCM510004 – Tư tưởng Hồ Chí Minh

Các học phần ngoại ngữ chuyên ngành (16 tín chỉ)

 • ENG513001 – Tiếng Anh P1
 • ENG513002 – Tiếng Anh P2
 • ENG513003 – Tiếng Anh P3
 • ENG513004 – Tiếng Anh P4

Khóa luận tốt nghiệp (10 tín chỉ)

Sinh viên ngành kinh tế thẩm định giá có thể lựa chọn hình thức thực tập tại doanh nghiệp (các đơn vị có chức năng thẩm định giá) hoặc tự tiến hành một nghiên cứu độc lập để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. Sinh viên phải hoàn thành khóa luận tốt nghiệp chỉ trong thời gian bốn tháng với ba hướng thực hiện: hàn lâm; ứng dụng và hướng kết hợp.

Các khóa kỹ năng mềm

Trong suốt quá trình học, sinh viên được trang bị các kỹ năng mềm thông qua việc làm việc nhóm, thuyết trình, nói trước đám đông, sử dụng phần mềm, dự hội thảo khoa học, làm đề tài nghiên cứu, và tham gia các hoạt động xã hội của trường, khoa, và các câu lạc bộ sinh viên. Ngoài ra, chuyên ngành Kinh tế Thẩm định giá còn có Câu lạc bộ Thẩm định giá. Đây là nơi mà sinh viên có thể tiếp cận, rèn luyện các kiến thức và kỹ năng có liên quan đến hoạt động thẩm định giá, góp phần giúp sinh viên có thể tiếp cận ngay với thị trường lao động sau khi tốt nghiệp.

GIẢNG VIÊN

(đang cập nhật)