Back

Năm 2009

Nguyễn Sinh Công “Nâng cao hiệu quả xuất khẩu lao động của Việt Nam trên địa bàn Tp. HCM”

Nguyễn Thị Đông “Tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến lao động việc làm tỉnh Phú Yên”

Lê Quốc Thành

Đoàn Ngọc Phả, “Hiệu quả sản xuất theo công nghệ mới ‘Ba giảm, ba tăng’ và ‘Một phải năm giảm’ ở ĐBSCL, “Anh hưởng kiến thức nông nghiệp đối với thu nhập của nông dân trồng lúa ở ĐBSCL”, “Sự hài lòng của nông dân về chất lượng tập huấn ‘ Một phải năm giảm'”.

Huỳnh Thanh Điền “Đóng góp của vốn xã hội vào các hoạt động của doanh nghiệp bất động sản Việt Nam”. (Đã bảo vệ thành công)

Năm 2010

Nguyễn Hữu Cần “Một số biện pháp mở rộng đầu tư vốn tín dụng phục vụ phát triển vùng chuyên canh cây cao su tại tỉnh Gia Lai”

Chu Bảo Hiệp “Nguồn lực động vô hình và lợi thế cạnh tranh bền vững của các doanh nghiệp trong ngành thủy sản Việt Nam”

Nguyễn Ngô Phương Dao “Ảnh hưởng của năng lực giảng viên đối với kiến thức thu nhận của sinh viên – trường hợp nghiên cứu sinh viên khối kinh tế các trường đại học khu vực TP. HCM và Cần Thơ”

Lê Công Tâm “Nhận thức và biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu của nông dân tại Đồng bằng Sông Cửu Long”

Nguyễn Văn Hiếu “Phát triển bền vững ngành chế biến thủy sản xuất khẩu tỉnh Bến Tre”

Phạm Thành Thái “Phân tích cấu trúc cầu các sản phẩm thịt và cá – Nghiên cứu thực nghiệm theo tiếp cận kinh tế lượng cho trường hợp Việt Nam”

Năm 2011

Trần Việt Bình “Ảnh hưởng của mực nước biển dâng đến kinh tế và xã hội của nông hộ nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”

Nguyễn Mỹ Chương “Áp dụng mô hình Cân bằng tổng thể khả toán(CGE) để phân tích tác động của việc tăng giá điện đến phúc lợi của người có thu nhập thấp ở VN”

Lê Thị Thanh Hiếu “Hiệu quả kinh tế của các hộ nuôi cá tra ở đồng bằng Sông Cửu Long”

Trần Mạnh Kiên “Lựa chọn khuôn khổ chính sách tiền tệ Việt Nam trong bối cảnh sau khủng hoảng tài chính thế giới 2007-2008”

Nguyễn Thành Nhân “Phân tích hiệu quả của hệ thống đánh giá thực hiện công việc ở các tổ chức công – Trường hợp các trường đại học công lập tại TP.HCM”

Nguyễn Thị Ninh “Đi tìm lối mở cho việc phát triển ngành công nghiệp sáng tạo tại Việt Nam – Vai trò thiết kế sáng tạo cho các tuyến du lịch sinh thái”

Đoàn Kim Thành “Nhận diện các nhân tố tăng trưởng và xây dựng các kịch bản tăng trưởng mới cho Việt Nam”

Lê Văn Tháp “Phân tích hiệu quả các yếu tố đầu vào đối với nghề nuôi tôm thể chân trắng đối với một số tỉnh Nam Trung Bộ Việt Nam”

Trương Thanh Vũ “Tác động của chương trình tín dụng vi mô lên người nghèo vùng nông thôn Việt Nam”

Năm 2012

Phạm Thế Anh “Nghiên cứu tác động lan tỏa của đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam”

Nguyễn Khắc Hiếu “Mô hình dự báo lạm phát tối ưu cho Việt Nam”

Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên “Tác động của vốn xã hội đến sức khỏe người già tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long”

Lê Thanh Sơn “Tác động của việc thu hồi đất nông nghiệp đến sinh kế người dân TP. Cần Thơ”

Nguyễn Khánh Duy “Đầu tư vào vốn con người và năng suất lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa”

Ngô Hoàng Thảo Trang “Mô thức gia nhập ngành và rút lui khỏi ngành ở Việt Nam”