Liên hệ

Thông tin liên hệ

Thời gian làm việc

 • Thứ 2
  07:30 - 12:00 | 13:00 - 16:30
 • Thứ 3
  07:30 - 12:00 | 13:00 - 16:30
 • Thứ 4
  07:30 - 12:00 | 13:00 - 16:30
 • Thứ 5
  07:30 - 12:00 | 13:00 - 16:30
 • Thứ 6
  07:30 - 12:00 | 13:00 - 16:30
 • Thứ 7 & CN
  Nghỉ

Liên hệ từ web Khoa Kinh tế

Gửi tin nhắn

Translate »