Back

Thỉnh giảng

Giảng viên Học vị Môn học phụ trách Cơ quan công tác
Kim Ngọc Đạt Thạc sĩ Thẩm định giá trị máy móc Công ty CP Tư vấn & Thẩm định giá Đông Nam
Mai Xuân Huấn Thạc sĩ Bảo hiểm xã hội Đại học Lao động Xã hội (cơ sở 2)
Phạm Thiết Hòa Cử nhân Kỹ thuật nông nghiệp đại cương Giám đốc Trung tâm tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp, Sở Nông nghiệp TP.HCM
Huỳnh Thị Kim Cúc Thạc sĩ Kỹ thuật nông nghiệp đại cương Giám đốc Trung tâm quản lý và kiềm định giống, Sở Nông nghiệp TP.HCM
Nguyễn Phước Trung Thạc sĩ Kỹ thuật nông nghiệp đại cương Phó Giám đốc sở Nông nghiệp TP.HCM
Nguyễn Thị Ngọc An Thạc sĩ Quản trị văn phòng Cao đẳng Kinh tế công nghệ TP.HCM
Trần Thị Bền Thạc sĩ Kinh tế Phát triển Giảng viên hưu trí UEH
Trịnh Hồng Thịnh Thạc sĩ Thẩm định giá trị  doanh nghiệp Công ty TNHH Thẩm định giá EIC VN
Chu Bảo Hiệp NCS UEH Kế hoạch hóa – Chính sách kinh tế – xã hội Công ty Vốn thiên niên kỷ
Đặng Tất Dũng Tiến sĩ Soạn thảo văn bản Đại học Luật TP.HCM
Đoàn Kim Thành NCS UEH Kế hoạch hóa – Chính sách kinh tế – xã hội Giám đốc, Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ trẻ (Thành Đoàn)
Huỳnh Thanh Điền Tiến sĩ Quản trị dự án

Quản trị dự án bất động sản

Tổng công ty 28 – Bộ Quốc Phòng
Lê Công Tâm NCS UEH Kế hoạch hóa – Chính sách kinh tế – xã hội Ủy ban Nhân dân Q.9, TP.HCM
Ngô Thanh Loan Tiến sĩ Kinh tế Đô thị Trường Đại học Khoa học- Xã hội và Nhân văn TP. HCM
Nguyễn Minh Đức Tiến sĩ Chính sách thương mại và công nghiệp Đại học Nông lâm TP.HCM
Nguyễn Ngô Phương Dao NCS UEH Kế hoạch hóa – Chính sách kinh tế – xã hội Ngân hàng Đầu tư và Phát  triển Việt Nam
Bùi Thị Thanh Vân Thạc sĩ Dân số học Giảng viên hưu trí UEH
Đặng Văn Thanh Thạc sĩ Kinh tế vi mô

Thiết lập và Thẩm định dự án đầu tư

Đại học Mở TP.HCM
Nguyễn Ngọc Tú Kiến trúc sư Báo cáo chuyên đề về Quy hoạch và Kiến trúc Viện Kiến trúc – Quy hoạch đô thị và nông thôn, Phân viện Quy hoạch nông thôn miền Nam
Nguyễn Như Ý Tiến sĩ Kinh tế học Giảng viên hưu trí UEH
Nguyễn Thị Phương Loan Thạc sĩ Chiến lược và kế hoạch kinh doanh

Kế hoạch phát triển và Marketing địa phương

Kinh tế nông nghiệp

Giảng viên hưu trí UEH
Nguyễn Thị Thúy Nga Thạc sĩ Nguyên lý kiến trúc và xây dựng Đại học Công nghiệp TP.HCM
Phan Đình Nguyên Tiến sĩ Kinh tế học Đại học Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn
Tô thị Kim Hồng Thạc sĩ Kinh doanh nông sản Đại học Mở TP.HCM
Trần Anh Tuấn Tiến sĩ Báo cáo chuyên đề về Quy hoạch và Kiến trúc Viện Kiến trúc – Quy hoạch đô thị và nông thôn, Phân viện Quy hoạch nông thôn miền Nam
Nguyễn Văn Ngãi PGS, Tiến sĩ Kinh tế vĩ mô Đại học Nông lâm
Lê Chí Sĩ Tiến sĩ Marketing bất động sản Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức
Trang Thị Huy Nhất Thạc sĩ Phân tích chính sách nông nghiệp Đại học Nông Lâm TP.HCM
Nguyễn Hồng Phúc Thạc sĩ Quản trị vận hành Công ty CP XDKT Toàn Thịnh Phát
Lê Văn Chơn Tiến sĩ Dự báo và phân tích dữ liệu

Kinh tế vi mô 2

Đại học Quốc tế TP.HCM
Ngô Văn Phong Thạc sĩ Kinh tế quốc tế TT Hỗ trợ sinh viên
Nguyễn Quốc Tế PGS, Tiến sĩ  Quan hệ lao động  Giảng viên hưu trí UEH
Nguyễn Hoàng Lê Tiến sĩ  Kinh tế quốc tế  Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn Nhân lực
Phan Thị Thanh Thủy Thạc sĩ Địa lý kinh tế | Bảo trợ xã hội  Giảng viên hưu trí UEH
Vũ Thị Phượng Tiến sĩ Tâm lý học quản lý | Giao tế nhân sự | Đàm phán trong kinh doanh bất động sản  Giảng viên hưu trí UEH
Trần Thu Vân Thạc sĩ Thiết lập và Thẩm định dự án | Kinh tế học khu vực công, Định mức lao động  Giảng viên hưu trí UEH
Trương Thị Thanh Xuân Thạc sĩ Địa lý kinh tế  Giảng viên hưu trí UEH