Back

Hội đồng khoa học 2020-2025

 1. Phạm Khánh Nam, Trưởng khoa, Chủ tịch hội đồng
 2. Lê Thành Nhân, Phó trưởng khoa, thư ký hội đồng
 3. Võ Tất Thắng, Phó trưởng khoa
 4. Nguyễn Hoàng Bảo, Trưởng bộ môn Kế hoạch – Đầu tư – Phát triển
 5. Trương Đăng Thụy, Trưởng bộ môn Kinh tế học
 6. Lê Thanh Loan, Trưởng bộ môn Kinh tế Môi trường – Nông nghiệp – Tài nguyên
 7. Thái Trí Dũng, Trưởng bộ môn Quản lý Nguồn nhân lực
 8. Nguyễn Quỳnh Hoa, Trưởng bộ môn Thẩm định giá
 9. Nguyễn Lưu Bảo Đoan, Trưởng bộ môn Bất động sản
 10. Phùng Thanh Bình, Giám đốc chương trình Kinh tế & Kinh doanh Nông nghiệp
 11. Nguyễn Khánh Duy, Giám đốc chương trình Kinh tế đầu tư
 12. Nguyễn Trọng Hoài, Phó hiệu trưởng
 13. Trần Tiến Khai, Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng – Phát triển chương trình
 14. Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Giám đốc chương trình Kinh tế học ứng dụng
 15. Huỳnh Kiều Tiên, Giám đốc chương trình Thẩm định giá