Back

TS. Phạm Khánh Nam - Trưởng Khoa

TS. Phạm Khánh Nam là trưởng khoa Kinh tế và Viện trưởng Viện Kinh tế Môi trường Đông Nam Á – trường Đại học Kinh tế TP. HCM. Ông Nam có bằng tiến sĩ Kinh tế học từ Đại học Gothenburg, Thụy Điển. Lĩnh vực nghiên cứu chính của ông là kinh tế học hành vi, kinh tế thí nghiệm và kinh tế môi trường; đặc biệt tập trung vào thế lưỡng nan xã hội trong sử dụng nguồn tài nguyên chung, vai trò của sự ưa thích xã hội trong quyết định kinh tế. Các nghiên cứu của ông được xuất bản trên các tạp chí có bình duyệt như Journal of Public Economics, Journal of Economic Psychology, Oxford Economic Paper, Land Use Policy hay Journal of Development Studies.

Thông tin đầy đủ của Trưởng khoa

Bộ môn Thẩm định giá

Bộ môn Kinh tế học

Bộ môn Kế hoạch - Đầu tư - Phát triển

Bộ môn Bất động sản

Bộ môn Quản lý nguồn nhân lực

Bộ môn Kinh tế môi trường, nông nghiệp và tài nguyên