Back

Thời gian đào tạo
3,5 năm

Khối lượng kiến thức
123 tín chỉ

Câu lạc bộ HuReA
3000 sinh viên

1. Tổng quan

Ngành QTNL (tiền thân là Kinh Tế Lao Động và Quản Lý Nguồn Nhân Lực thuộc ngành Kinh tế được trường ĐH Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh) đưa vào đào tạo từ năm 1996 với sứ mệnh là đào tạo những Cử nhân kinh tế có kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý có hiệu quả nguồn lao động trên phạm vi cả nước, vùng lãnh thổ, các cơ quan, đơn vị quản lý Nhà nước và các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

2. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân Quản trị nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có kiến thức cơ bản về  (1) kinh tế học lao động và quản lý nhân sự, (2) sự phát triển nguồn nhân lực và lao động của vùng/quốc gia và  (3) các vấn đề cơ bản trong quản trị nguồn nhân lực ở các đơn vị trong nền kinh tế. Với kiến thức nền tảng này, sinh viên có thể đi chuyên sâu vào một trong ba mảng:  Kinh tế học về lao động; quản lý công về dân số, lao động và việc làm; quản lý, phát triển nguồn nhân lực trên nền tảng kinh tế, tâm lý học và hành vi.

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch nhân lực trong các tổ chức và trong phạm vi cả nước; biết tổ chức và định mức lao động, tuyển dụng, đào tạo và phát triển, đánh giá, trả công, đãi ngộ người lao động; biết thiết lập, duy trì và phát triển quan hệ lao động. Sinh viên tốt nghiệp làm việc chủ yếu ở các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và có thể làm việc ở các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan nghiên cứu, giảng dạy về quản lý nguồn nhân lực và các tổ chức khác.

3. Chuẩn đầu ra

✅ Kiến thức

🔰 Áp dụng các kiến thức cơ bản về  khoa học xã hội để phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh trong công việc và cuộc sống.

🔰 Áp dụng các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, kinh tế cho việc giải thích, phân tích những vấn đề trong công việc và cuộc sống.

🔰 Phân tích và đánh giá hoạt động QTNL của tổ chức và doanh nghiệp.

🔰 Thiết kế các chính sách QTNL phù hợp với văn hóa của tổ chức và doanh nghiệp.

🔰 Xây dựng và Phát triển NNL của tổ chức, doanh nghiệp và vùng.

✅ Kỹ năng

🔰 Vận dụng kỹ năng khảo sát, thu thập xử lý thông tin để phân tích các vấn đề của hoạt động QTNL

🔰 Thực hiện thành thạo các chế độ, chính sách, qui trình quản lý NNL trong các tổ chức, doanh nghiệp, vùng và quốc gia.

🔰 Vận dụng kiến thức về hành vi, tâm lý của cá nhân, nhóm và tổ chức để giải quyết vấn đề trong hoạt động QTNL của tố chức và doanh nghiệp.

🔰 Phân tích và dự báo được thị trường lao động của vùng và quốc gia.

🔰 Vận dụng tư duy phản biện và sáng tạo vào giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực QTNL.

🔰 Hợp tác nhóm hiệu quả ở vị trí là thành viên hay người lãnh đạo.

🔰 Giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ hiệu quả và làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế.

🔰 Sử dụng công nghệ thông tin phục vụ hiệu quả trong QTNL.

🔰 Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

✅ Năng lực tự chủ và trách nhiệm

🔰 Có khả năng giải quyết công việc độc lập, thích nghi trong điều kiện làm việc thay đổi.

🔰 Có khả năng tiếp thu các lĩnh vực mới hoặc có liên quan ngành nghề ngoài giảng đường và sau khi tốt nghiệp.

🔰 Coi trọng giá trị của hành vi thể hiện trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng trong các quyết định cá nhân.

 

4. Cơ hội nghề nghiệp

Ngành QTNL đang đem đến những cơ hội việc làm với những đãi ngộ hấp dẫn. Theo thống kê của thị trường lao động thì nghề nhân sự đang là một trong những nghề được tuyển dụng nhiều nhất và có mức lương hấp dẫn nhất.

Cử nhân Ngành QTNL có thể làm việc cho các loại hình doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước với các vị trí như: Chuyên viên Quản lý đào tạo, Chuyên viên tuyển dụng, Chuyên viên chính sách – đãi ngộ, Chuyên viên lương – chính sách (C&B), Chuyên viên bảo hiểm, Chuyên viên truyền thông nội bộ, Chuyên viên xử lý quan hệ nội bộ, chuyên viên các phòng, sở, bộ Lao động thương binh xã hội, bộ Nội vụ,  và có cơ hội thăng tiến lên các vị trí như trưởng phòng nhân sự, giám đốc nhân sự, phó tổng giám đốc phụ trách nhân sự. Ngoài ra bạn có thể trở thành giảng viên, chuyên gia đào tạo hoặc một Headhunter chuyên nghiệp. Theo thống kê thì 100% sinh viên Ngành QTNL của khoa Kinh tế sau 1 năm ra trường đều có việc làm phù hợp.

💬 TS. Thái Trí Dũng - Giám đốc chương trình Quản trị nhân lực chia sẻ:

“…để một đất nước và doanh nghiệp phát triển thì nguồn nhân lực là yếu tố kỳ quan trọng, cho nên công việc liên quan đến quản lý nguồn nhân lực là một trong những mảng luôn luôn có sức hút từ thị trường lao động. Trung tâm Dự báo nguồn nhân lực và thị trường lao động Thành Phố Chí Minh, giai đoạn 2018 đến 2025 cả nước có nhu cầu 2,3 triệu việc làm trong đó việc làm liên quan tới ngành quản lý nguồn nhân lực và hành chánh chiếm 33%, đó cũng là một con số để chứng minh rằng những công việc liên quan tới lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực và  quản trị hành chánh thì luôn luôn có một sức hút nhất định”

5. Khối lượng kiến thức

 1. Triết học Mác – Lênin
 2. Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 3. Chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh
 5. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 6. Ngoại ngữ
 7. Kinh tế vi mô
 8. Kinh tế vĩ mô
 9. Toán dành cho kinh tế và quản trị
 10. Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 11. Luật kinh doanh
 12. Nguyên lý kế toán
 13. Kỹ năng mềm
 14. Khởi nghiệp kinh doanh
 15. Khoa học dữ liệu

16. Kinh tế vĩ mô ứng dụng

17. Kinh tế vi mô ứng dụng

18. Kinh tế lượng ứng dụng

19. Phương pháp nghiên cứu kinh tế

20. Khoa học quản lý
21. Truyền thông và giao tiếp trong tổ chức
22. Quản trị nguồn nhân lực và hành vi tổ chức
23. Phát triển nguồn nhân lực
24. Dân số và phát triển
25. Luật lao động
26. Quan hệ lao động
27. Bảo hiểm xã hội
28. Qản lý hiệu suất lao động
29. Môi trường và an toàn lao động
30. Kinh tế học lao động
31. Khoa học chính sách
32 Kinh tế học quản lý nhân sự
33. Quản trị nguồn nhân lực quốc tế
34. Phân tích dự án kinh tế
35. Hoạch định và tuyển dụng NNL
36. Tiền lương và phúc lợi
37. Tâm lý học quản lý
38. Hành vi tổ chức ứng dụng
39. Tư duy sáng tạo và phát triển
40. Phát triển kỹ năng lãnh đạo
41. Ứng dụng kỹ thuật số trong QTNNL
42.Phân tích con người
43. Thực tập/Học kỳ doanh nghiệp

6. Câu lạc bộ HuReA

HuReA được thành lập để tạo sức hút quan tâm của sinh viên về ngành Nhân sự. Không những thế, CLB tạo ra môi trường nghiên cứu, lưu trữ và ứng dụng các kiến thức chuyên ngành và là nơi các thành viên giao lưu gặp gỡ học tập lẫn nhau.

HuReA còn là cầu nối gắn kết, phát huy tinh thần đoàn kết và sẻ chia giữa các thế hệ sinh viên chuyên ngành. HuReA là nơi nối gần khoảng cách giữa sinh viên với doanh nghiệp; tạo ra cơ hội cho sinh viên tiếp cận các kiến thức thực tế. Cũng từ đó các bạn có cơ hội tìm được việc làm và doanh nghiệp tìm ra nguồn lực thích hợp cho chính công ty mình.

HuReA định kỳ tổ chức các cuộc hội thảo nhằm chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực. Hàng năm CLB tổ chức cuộc thi học thuật “Giải mã ma trận nhân sự” với sự tham gia của hơn 3000 sinh viên thuộc các ngành của các trường Đại học trên địa bàn TP. HCM.

📷 Hình ảnh

7. Phương pháp giảng dạy

🟢 Bộ môn khuyến khích các giảng viên sử dụng các phương pháp dạy học tích cực, lấy sinh viên làm trung tâm. Các phương pháp giảng dạy phổ biến được các giảng viên sử dụng trong tất cả các môn học như thảo luận nhóm, phân tích tình huống, thực hành đóng vai.

💡 Thảo luận nhóm giải quyết tình huống trong môn Phát triển kỹ năng lãnh đạo

Picture6
2. CN7A0179_Edit

🤝 Thảo luận nhóm trong môn Hành vi tổ chức ứng dụng

Picture10

🎯 Thực hành xây dựng nhóm trong môn Phát triển kỹ năng lãnh đạo

FotoJet (12)

✍ Giảng viên phụ trách - TS. Thái Trí Dũng

Giám đốc Chương trình Quản trị nhân lực – UEH

Trưởng bộ môn Quản lý nguồn nhân lực

📩 Email: tridung@ueh.edu.vn

📱 ĐT: 0903777156