Back

Khoa Kinh tế rất hoan nghênh các khoảng đóng góp, tài trợ nhằm mục tiêu hỗ trợ cho sinh viên có điều kiện học tập, theo đuổi đam mê nghiên cứu khoa học cũng như ứng dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống, đặc biệt là trong lĩnh vực hỗ trợ, giúp đỡ những đối tượng còn gặp nhiều khó khăn.

 1. Thông tin tài khoản ngân hàng:
  – Số tài khoản: 0036-1000-0313-8004
  – Ngân hàng: TMCP Phương Đông (OCB), Chi nhánh Tân Định, Phòng Giao dịch Duy Tân
 2. Cách thức tài trợ:
  – Đơn vị tài trợ và khoa Kinh tế trao đổi thông tin về việc tài trợ
  – Sau khi thống nhất các nội dung, đơn vị tài trợ chuyển khoản theo thông tin tài khoản được cung cấp như trên.
  – Nội dung chuyển khoản: Tài trợ cho khoa Kinh tế v/v …..
  – Khoa Kinh tế sẽ liên hệ phòng TC-KT để xác nhận việc chuyển khoản và liên hệ cung cấp giấy xác nhận nội dung và thông tin tài trợ theo yêu cầu của đơn vị tài trợ
 3. Triển khai tài trợ:
  – Khoa Kinh tế sẽ liên hệ phòng TC-KT để làm các thủ tục tài chính liên quan đến việc sử dụng tiền tài trợ
  – Các chứng từ sẽ được cung cấp cho phòng TC-KT, bảng kê báo cáo sẽ được gửi cho đơn vị tài trợ khi có yêu cầu.

Thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ Văn phòng khoa Kinh tế tại số 1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, TP.HCM (điện thoại +84-8-3844-8222, email: kkt@ueh.edu.vn)