Back

Hội thảo khoa học “TĂNG TRƯỞNG XANH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG – GRSD 2021”

This event has expired

Khoa Kinh tế UEH tổ chức hội thảo cùng với ĐH Nha trang và ĐH Kinh tế Huế vào sáng Chủ Nhật ngày 03/10/2021 ( Nội dung chi tiết hội thảo )
 
Hội thảo: Tăng trưởng xanh và phát triển bền vững
Thời gian: 8.00 – 11.30 Chủ nhật ngày 3/10/2021
Đường dẫn hội thảohttps://us02web.zoom.us/j/7555649590?pwd=a3JpbDlQU2o2RlBpYnBOUFFCWHJxQT09
Meeting ID: 755 564 9590
Passcode: 226421
 

Start Time

08:00

03/10/2021

Finish Time

11:00

03/10/2021

Address

Online qua ZOOM