Loading ...
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC
Kinh tế học ứng dụng
Kinh tế nông nghiệp
Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư
Quản lý nguồn nhân lực
Thẩm định giá
Bất động sản
Chương trình liên kết Victoria - Wellington
CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
Nghiên cứu sinh Kinh tế Phát triển
Thạc sĩ Kinh tế Phát triển
Thạc sĩ Kinh tế và Quản trị Lĩnh vực Sức khỏe
Thạc sĩ Quản lý Kinh tế
Thạc sĩ Thẩm định giá
Thạc sĩ Kinh tế và Quản lý môi trường
Cao học Việt Nam - Hà Lan (VNP)
NGHIÊN CỨU

Các công trình nghiên cứu
Các chủ đề nghiên cứu
Hội thảo kinh tế
Phòng thí nghiệm kinh tế học


TIN TỨC
SỰ KIỆN
Khóa bồi dưỡng kinh tế vĩ mô ứng dụng

Sáng ngày 3/7/2017 tại phòng A210, Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM đã tổ chức buổi khai giảng khóa bồi dưỡng ngắn hạn “Kinh tế Vĩ mô Ứng dụng: Nền tảng cho Phân tích Kinh tế và Nghiên cứu Cơ bả..