CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC
Kinh tế học ứng dụng
Kinh tế nông nghiệp
Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư
Quản lý nguồn nhân lực
Thẩm định giá
Bất động sản
Chương trình liên kết Victoria - Wellington
CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
Nghiên cứu sinh Kinh tế Phát triển
Thạc sĩ Kinh tế Phát triển
Thạc sĩ Kinh tế và Quản trị Lĩnh vực Sức khỏe
Thạc sĩ Quản lý Kinh tế
Thạc sĩ Thẩm định giá
Thạc sĩ Kinh tế và Quản lý môi trường
Cao học Việt Nam - Hà Lan (VNP)
NGHIÊN CỨU

Các công trình nghiên cứu
Các chủ đề nghiên cứu
Hội thảo kinh tế
Phòng thí nghiệm kinh tế học


TIN TỨC
SỰ KIỆN
CET Roommate and Buddy Fall Semester 2018

Trong tháng 9 tới, CET đang tuyển sinh viên Việt Nam cho 2 chương trình khác nhau: – Roommate cho Fall Semester: sinh viên Việt Nam làm bạn cùng phòng với sinh viên Mỹ trong vòng 4 tháng (31/08-15/12) – Buddy cho HW..

Giảng dạy tình huống trong kinh tế học

Tác giả: Châu Văn Thành Giảng dạy bằng phương pháp tình huống đang là một xu thế ở hầu hết các trường đại học, nhất là ở các trường tốt trên thế giới. Bài viết này nhằm chia sẻ hai vấn đề..

Translate »