Loading ...
  • image

    Tân Sinh Viên 2016

    Chào mừng các tân sinh viên của Trường Đại học Kinh tế TPHCM 2016

    Read More
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC
Kinh tế học ứng dụng
Kinh tế nông nghiệp
Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư
Quản lý nguồn nhân lực
Thẩm định giá
Bất động sản
Chương trình liên kết Victoria - Wellington
CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
Nghiên cứu sinh Kinh tế Phát triển
Thạc sĩ Kinh tế Phát triển
Thạc sĩ Kinh tế và Quản trị Lĩnh vực Sức khỏe
Thạc sĩ Quản lý Kinh tế
Thạc sĩ Thẩm định giá
Thạc sĩ Kinh tế và Quản lý môi trường
Cao học Việt Nam - Hà Lan (VNP)
NGHIÊN CỨU

Các công trình nghiên cứu
Các chủ đề nghiên cứu
Hội thảo kinh tế
Phòng thí nghiệm kinh tế học


TIN TỨC
SỰ KIỆN
JHU & UEH Seminar on Economic Development in Vietnam

On March 20th of 2017, students from Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (SAIS-JHU) and UEH School of Economics and the Vietnam – Netherlands Programme together joined in a brown-bag seminar on Economic Development in Viet..

New UEH campus designed

UEH will build a new campus at the 15th functional plot, Phong Phu Commune, Binh Chanh District, South of Ho Chi Minh City