Back

Thông báo triển khai thực hiện BHYT- BHTN sinh viên năm 2023

Thông báo về việc triển khai thực hiện BHYT- BHTN sinh viên năm 2023

  • Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015);
  • Theo Thông báo số 3920/TB-BHXH ngày 21/7/2022 của Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh về mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022-2023.

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến toàn thể sinh viên (SV) chính quy một số thông tin về việc thực hiện Bảo hiểm y tế (BHYT) và Bảo hiểm tai nạn (BHTN) năm 2023 như sau:

1. Đối tượng tham gia:

– Sinh viên Khóa 46, 47, 48 hệ chính quy.

– Đối với sinh viên chính quy các Khóa còn lại, nếu có nhu cầu mua BHYT năm 2023 vui lòng đăng ký phí BHYT trong thời gian đăng ký học phần.

2. Mức phí:

2.1. BHYT: Mức đóng theo quy định được áp dụng cho năm học 2022-2023:

– 4,5% mức lương cơ sở (1.490.000 đồng) nhân với số tháng tương ứng thời hạn sử dụng của thẻ BHYT (từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023, tổng cộng 12 tháng): 4,5% x 1.490.000 đồng x 12 tháng = 804.600 đồng.

Trong đó:

+ Sinh viên đóng 70% = 563.220 đồng

+ Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% = 241.380 đồng.

2.2. BHTN: Mức phí 30.000 đồng /SV/12 tháng

2.3. Tổng cộng:

– SV Khóa 48: BHYT = 563.220đ/SV/12 tháng

– SV các Khóa khác: BHYT+BHTN=563.220+30.000=593.220 đồng/SV/12 tháng.

3. Phạm vi, quyền lợi BHYT: Theo quy định của Luật BHYT.

4. Phạm vi, quyền lợi BHTN:

– Thương tật thân thể do tai nạn các loại (trừ cố ý gây tai nạn, đánh nhau, các trò chơi mạo hiểm,…);

– Chích ngừa bệnh dại, uốn ván;

– Ngộ độc thức ăn, nước uống;

– Bảo hiểm rủi ro chết người.

5. Thời hạn sử dụng:

5.1. Thẻ BHYT: Có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023;

5.2. Thẻ BHTN:

– Khoá 47: Có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023;

– Khóa 46 trở về trước: Có giá trị sử dụng từ ngày 15/12/2022 đến hết ngày 14/12/2023.

6. Phương thức và thời gian nộp tiền:

– Phí BHYT và BHTN năm học 2023 sẽ được nộp chung với học phí học kỳ đầu năm 2023 theo Thông báo đăng ký học phần và nộp học phí – Học kỳ đầu – Năm 2023;

– Sinh viên có thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng ưu tiên còn hạn sử dụng được BHXH TP. HCM xét duyệt, Trường sẽ hoàn lại phí BHYT năm 2023.

Mọi thắc mắc xin gọi số máy 028 38296571 và 028 38531105 hoặc liên hệ Trạm Y tế trường (59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 và 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10) trong giờ làm việc để được giải đáp.