[STBI-07-04-2016] TPP – Cơ hội giảm phụ thuộc nhập khẩu từ Trung Quốc của Việt Nam

ThS. Quan Minh Quốc Bình

11:00 am, Thứ Năm, 07-04-2016
Hội trường H.001, Khoa Kinh tế UEH

Nội dung

Gia nhập TPP là một trong các sự kiện nổi bật của nền kinh tế Việt Nam, được nhiều nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách quan tâm. TPP là cơ hội giúp Việt Nam gia tăng các hoạt động kinh tế đối ngoại với nhiều đối tác và thị trường hơn. Giảm phụ thuộc các hoạt động kinh tế nói chung và nhập khẩu nói riêng từ Trung Quốc được kỳ vọng sẽ xảy ra. Trong hội thảo STBI tuần này, ThS. Quan Minh Quốc Bình và cộng sự sẽ đưa ra thảo luận về nội dung hấp dẫn này.

Người trình bày

ThS. Quan Minh Quốc Bình hiện đang là giảng viên tại Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh. ThS. Bình tốt nghiệp Chương trình cao học Việt Nam – Hà Lan.

Translate »