[STBI-17-08-2016] Kỹ năng tìm kiếm tài liệu và số liệu trong nghiên cứu khoa học

Hồ Hoàng Anh

11:00 am, thứ Tư, 17-08-2016
Hội trường H.001, Khoa Kinh tế UEH

Nội dung: 

– Bạn đang phân vân làm thể nào để tìm kiếm được tài liệu phù hợp với đề tài nghiên cứu một cách tốt nhất?
– Bạn đang không biết tìm kiếm các dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu của mình từ đâu?

Người trình bày: 

Thầy Hồ Hoàng Anh, GV khoa Kinh tế UEH, NCS Đại học Gothenburg, Thụy Điển

Translate »