Chúc mừng sinh viên khoa Kinh tế đạt giải thưởng “Nhà Kinh tế trẻ UEH năm 2019″

Khoa Kinh tế xin chúc mừng 24 sinh viên khoa Kinh tế đã vinh dự có công trình nghiên cứu khoa học đạt giải thưởng “Nhà Kinh tế trẻ 2019”.

Khoa Kinh tế cũng xin chúc mừng quý Thầy Cô có sinh viên hướng dẫn đạt giải thưởng.

Năm 2019, khoa Kinh tế có 16/91 công trình nghiên cứu khoa học đạt giải thưởng “Nhà Kinh tế trẻ 2019”, trong đó có 5/16 giải A, 6/38 giải B, 5/37 giải C.

 

GIẢI A 

Sự giám sát của cha mẹ: Mối liên hệ với những rủi ro của trẻ nhỏ trong giai đoạn tuổi vị thành niên

SVTH:   Đặng Quốc Cường, DH41DT001

GVHD: Thầy Võ Tất Thắng

Tài sản trí tuệ và giá trị thị trường của doanh nghiệp: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

SVTH:   Hoàng Duy Trường, DH41TG002

GVHD: Cô Hay Sinh

Ảnh hưởng của công cụ trực tuyến đến giá trị doanh nghiệp: Áp dụng cho ngành bán lẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh

SVTH:   Lê Thị Ngọc Hân, DH41TG002

GVHD: Cô Trần Bích Vân

Định giá giá trị thông tin cá nhân của sinh viên

SVTH:   Trần Thị Thu Thủy, DH41PT001

GVHD: Thầy Phạm Khánh Nam

Học vấn của cha mẹ và sức khỏe của trẻ – Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

SVTH:   Lê Thị Kim Phương, DH42AE002; Đỗ Hữu Nhân, DH42AE002; Mai Thị Ngọc Thương, DH42AE002; Hồ Minh Trang, DH42AE002

GVHD:  Thầy Đỗ Hữu Luật

 

GIẢI B

Trách nhiệm xã hội và giá trị doanh nghiệp: Vai trò của sở hữu tổ chức và ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế

SVTH:   Nguyễn Thị Tây Thi, DH41TG002

GVHD:  Thầy Nguyễn Kim Đức

Không cần phải là người giàu nhất để là người hạnh phúc nhất

SVTH:   Nguyễn Thị Quỳnh Như, DH41PT001

GVHD: Thầy Lê Thành Nhân

Các yếu tố tác động đến sự hài lòng và kết quả học tập của sinh viên UEH khi học trực tuyến qua hệ thống LMS

SVTH:   Nguyễn Thị Hồng Phúc, DH42NS002; Mai Nguyễn Hồng Anh, DH42NS002; Nguyễn Lê Mai Linh, DH42NS002; Nguyễn Thị Hồng Thắm, DH42NS002; Nguyễn Thị Duy Tính, DH42NS002

GVHD: Thầy Nguyễn Khánh Duy

Trách nhiệm xã hội và giá trị doanh nghiệp thông qua lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng và chi phí vốn

SVTH:   Triệu Trung Hiệp, DH41TG001

GVHD: Thầy Nguyễn Kim Đức

Nhữngyếu tố của thương hiệu nhà tuyển dụng ảnh hưởng đến ý định chọn nơi làm việc của sinh viên tại Tp.HCM

SVTH:   Bùi Thị Phương Anh, DH41NS002

GVHD: Cô Đặng Thu Hương

The value relevance and reliability of brand valuation for Viet Nam firms

SVTH:   Nguyễn Lan Anh, DH41TG001

GVHD: Cô Nguyễn Thị Hồng Thu

 

GIẢI C

Vốn xã hội và sự hài lòng cuộc sống – Nghiên cứu thực tiễn tại các vùng nông thôn Việt Nam

SVTH:   Phan Nhật Quang, DH42AE001; Nguyễn Thị Hồng Ngọc, DH42AE002

GVHD: Thầy Đỗ Hữu Luật

Nhữngyếu tố ảnh hưởng đến giá trị thị trường của cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Mô hình áp dụng ở Việt Nam

SVTH:   Nguyễn Lê Trúc My, DH41TG002

GVHD: Cô Trần Bích Vân

Đánh giá tác động của bộ nhận diện thương hiệu đến giá trị nhãn hiệu

SVTH:   Phan Hồng Nhật Vy, DH41TG002

GVHD: Cô Trần Bích Vân

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và giá trị doanh nghiệp bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam

SVTH:   Trần Đăng Thắng, DH41TG002

GVHD: Thầy Nguyễn Kim Đức

Gánh nặng thuế và giá trị doanh nghiệp trong môi trường lạm phát

SVTH:   Đỗ Phương Bình, DH41TG002

GVHD: Thầy Nguyễn Kim Đức

 

Quyết định công bố và danh sách các đề tài đạt giải: http://bit.ly/ketquaNKTT2019

 

Blog Attachment
Translate »