Thông báo v/v chào giá Thiết bị Teleconference Dự án EfD

Dự án Môi trường cho Phát triển (EfD) thuộc Viện Kinh tế Môi trường Đông Nam Á Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu mua mới thiết bị hội thảo trực tuyến (Teleconference). Kính mời các nhà cung cấp dịch vụ quan tâm cho báo giá theo các yêu cầu và đặc điểm kỹ thuật như sau: (file đính kèm)

Thời gian nhận: Từ ngày 15/7/2017 đến hết ngày 30/7/2017

Hình thức nhận: Phiếu chào giá theo mẫu số 1mẫu số 3 đính kèm, có đóng dấu niêm phong, ngoài bìa thư ghi rõ danh mục chào giá. Trường hợp phiếu chào giá không đúng theo mẫu đã quy định xem như không hợp lệ.
Phiếu chào giá được gửi đến theo địa chỉ sau:

Viện Kinh tế Môi trường Đông Nam Á Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
Phòng H.203 – Cơ sở 1A Hoàng Diệu, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3844-8249 E-mail: admin@eepseapartners.org

Translate »