Kỳ thi xét chuẩn đầu ra & xét tốt nghiệp bổ sung hệ ĐHCQ 2021

Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tiến độ học tập, thi cử của sinh viên, trong đó có sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo nhưng chưa hoàn thành các chuẩn đầu ra về tiếng Anh, Tin học do các hoạt động đào tạo, cấp chứng chỉ Anh ngữ và Tin học bị hạn chế. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ hoàn thành chương trình đào tạo và tốt nghiệp của sinh viên.

Căn cứ Công văn số 5417/BGDĐT-GDĐH ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo V/v tổ chức đào tạo cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh năm cuối bị tác động của dịch Covid-19 và thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”;

Trước tình hình dịch Covid còn diễn biến phức tạp, nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên hệ Đại học chính quy đã hoàn thành chương trình đào tạo có thể đạt chuẩn tiếng Anh đầu ra, chuẩn Tin học cơ bản chương trình tiên tiến Quốc tế, đủ điều kiện tốt nghiệp theo kế hoạch, Nhà trường thông báo các nội dung sau:

  1. Tổ chức ôn tập và thi tiếng Anh theo chuẩn tiếng Anh đầu ra:

            – Đối tượng: Sinh viên hệ ĐHCQ các khóa từ 39 đến 44 đạt tất cả học phần trong chương trình đào tạo, chưa đạt chuẩn tiếng Anh đầu ra theo quy định và có nguyện vọng tham gia kỳ thi do UEH tổ chức. 

            – Hình thức thi: Trực tuyến

– Thời gian đăng ký: 21/12/2021 – 26/12/2021

– Sinh viên đăng ký thi tại https://dktructuyen.ueh.edu.vn/dk-tieng-Anh

– Nội dung thi: Theo hình thức đề thi TOEIC bao gồm kiểm tra 2 kỹ năng:

+ Nghe hiểu (100 câu)

+ Đọc hiểu (100 câu)

– Thời gian thi: 120 phút.

– Nhà trường tổ chức 02 buổi ôn tập (bằng hình thức online) và hướng dẫn cho sinh viên dự thi từ ngày 03/01 – 06/01/2022

– Thời gian thi (dự kiến): 10/01/2022 – 12/01/2022

– Thời gian thông báo kết quả: 18/01/2022

– Lệ phí thi: 450.000 đồng (bao gồm 02 buổi ôn tập)

Lưu ý:

– Trường sẽ không cấp Chứng chỉ cho kỳ thi này. Kết quả kỳ thi này chỉ dùng để xét trình độ tiếng Anh đầu ra bậc Đại học hệ chính quy trong bối cảnh dịch Covid-19 kéo dài từ năm 2020 đến 2021. Nhà trường sẽ không thực hiện giải pháp này khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát và trong điều kiện bình thường vào các năm sau.        

– Phụ lục văn bằng của các sinh viên tham gia thi tiếng Anh đầu ra này sẽ ghi rõ “Đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo quy định của UEH”. Điểm đạt sẽ tùy thuộc chuẩn tiếng Anh của từng ngành, chuyên ngành theo quy định.

  1. Tổ chức thi Chuẩn Tin học cơ bản:

– Đối tượng: Sinh viên khóa 44 và các khóa trước Đại học chính quy

– Hình thức thi: Trực tuyến

– Nội dung thi: Chứng chỉ IC3 quốc tế

– Lịch thi: Theo thông báo của phòng Công nghệ thông tin qua email từ ngày ra thông báo đến 18/01/2022.

– Lệ phí thi: 600.000 đ/môn (Chứng chỉ IC3 có 3 môn, không phân biệt ngôn ngữ, phiên bản).

            – Chính sách ưu đãi hiện hành đối với bài thi Quốc tế IC3: Được bố trí thi lại trước ngày 18/01/2022 với lệ phí 50.000 đ nếu thi không đạt trong đợt này (không áp dụng với lần thi không đạt trước đây) 

  1. Tổ chức đợt xét tốt nghiệp bổ sung  

         Đối tượng: Sinh viên khóa 39, 40, 41, 42, 43, 44 Đại học chính quy

STT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

1.

Thời gian nộp Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, Ngoại ngữ hai, Chứng chỉ IC3

(dành cho sinh viên có Chứng chỉ Quốc tế)

14/01/2022 – 18/01/2022

2.

Thông báo danh sách dự kiến tốt nghiệp

21/01/2022

3.

Thời gian khiếu nại và thắc mắc

21/01/2022 – 24/01/2022

4.

Gửi Hội đồng thông qua danh sách tốt nghiệp

25/01/2022

5.

Thông báo danh sách tốt nghiệp chính thức

27/01/2022

 

            Nếu có vấn đề gì cần trao đổi, sinh viên vui lòng liên hệ:

  • Thi tiếng Anh đầu ra, xét tốt nghiệp bổ sung: Phòng Đào tạo

          + Thầy Tài : ductaiqldt@ueh.edu.vn

          + Cô Lan    : ntlan@ueh.edu.vn

  • Thi chứng chỉ IC3: Phòng Công nghệ thông tin

Website: http://cntt.ueh.edu.vn/

Email: cntt@ueh.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/ueh.it

(xem hướng dẫn đăng ký IC3 tại website: http://ic3.ueh.edu.vn/)

Translate »