Kết quả giải thưởng Nhà Kinh tế trẻ UEH 2017

Khoa Kinh tế xin chúc mừng các bạn sinh viên sau đây đã đạt giải thưởng Nhà Kinh tế trẻ UEH 2017 (theo Quyết định số 1360/QĐ-ĐHKT-QLKH ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh)

 

STT MS Tên công trình Giải Tác giả Khóa Lớp GV Hướng dẫn
1 44 Ảnh hưởng của tính thanh khoản cổ phiếu đến giá trị doanh nghiệp. Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam – Sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM B Nguyễn Thị Lệ Hằng 39 TG02 ThS. Huỳnh Kiều Tiên
2 10 Cấu trúc kim tự tháp và rủi ro trong hoạt động thẩm định giá ngân hàng tại Việt Nam. B Phạm Hồng Mộng Thy 39 TG02 ThS. Nguyễn Kim Đức
3 89 Phân tích các yếu tố tác động đến giá bất động sản xanh tại TP. HCM B Đỗ Thị Đậm 39 TG02 ThS. Nguyễn Thị Hồng Thu
4 78 Vốn trí tuệ và giá trị doanh nghiệp – Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam B TRịnh Thị Ngọc Trân 39 TG01 ThS. Nguyễn Kim Đức
5 144 Sử dụng phương pháp so sánh cho mục đích IPO: Bằng chừng thực nghiệm các công ty niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh B Nguyễn Lê Phi Loan 39 TG01 ThS. Huỳnh Kiều Tiên
6 166 Đánh giá khả năng mua nhà của người dân đối với dự án căn hộ chung cư trên địa bàn TP.HCM B Nguyễn Minh Tú 39 TG02 ThS. Huỳnh Kiều Tiên
7 106 Chất lượng thông tin nội bộ và hành vi tránh thuế trong hoạt động thẩm định giá doanh nghiệp tại Việt Nam C Đỗ Gia Hân 39 TG01 ThS Nguyễn Kim Đức
8 40 Tác động của tối ưu hóa thuế đến giá trị doanh nghiệp – nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam C Trần Thị Mỹ Trang 39 TG01 ThS. Nguyễn Kim Đức
Translate »