Thí nghiệm kinh tế học là công cụ nghiên cứu kinh tế mới, dùng các phương pháp thí nghiệm giúp phân tích và kiểm định các vấn đề và giả thuyết kinh tế học. Thí nghiệm kinh tế học có thể giúp (1) kiểm định, đo lường các cách thức ra quyết định cá nhân, như lựa chọn trong điều kiện rủi ro và bất định hay lựa chọn theo thời gian; (2) phân tích hành vi tài chính, chẳng hạn thông qua các thí nghiệm đấu giá; (3) phân tích hành vi trong tổ chức kinh doanh như hành vi phân biệt giá và sản phẩm, thương lượng; (4) phân tích các tình thế tiến thoái lưỡng nan xã hội; và (5) đo lường và phân tích sự ưa thích xã hội (social preferences). Thí nghiệm kinh tế học thông thường được thực hiện trong phòng thí nghiệm (lab) với các máy tính nối mạng được cài đặt phần mềm chuyên dụng.

Khoa Kinh tế Phát triển đã tổ chức 2 phòng thí nghiệm tại khoa với khoảng 40 máy tính được cài đặt phần mềm Z-tree bản tiếng Việt thông qua hợp đồng bản quyền với nhóm phát triển thuộc đại học Zurich.

Hai phòng thí nghiệm được đặt tại phòng máy tính của Khoa, đầu tư bởi Chương trình hợp tác đào tạo với đại học Victoria, New Zealand, được trang bị công nghệ hiện đại blackboard, tốc độ truy cập nhanh với đường truyền thuê riêng (1MB/giây), máy chiếu đa phương tiện, và internet không dây.

Liên hệ: TS. Phạm Khánh Nam, ĐT: 08 38448222; email: khanhnam@ueh.edu.vn

Translate »