Kinh tế và kinh doanh nông nghiệp

Mục tiêu đào tạo 

Mục tiêu của chương trình tiên tiến Quốc tế UEH bậc đại học chuyên ngành Kinh tế và kinh doanh nông nghiệp là trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên môn, phát triển tư duy phân tích và rèn luyện thái độ chuyên nghiệp để trở thành chuyên viên phân tích chính sách trong các cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp; chuyên viên phân tích kinh doanh trong các doanh nghiệp nông nghiệp; hoặc doanh nhân khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp thời đại công nghiệp 4.0.

Chương trình cử nhân Kinh tế và kinh doanh nông nghiệp cung cấp cho sinh viên nền tảng kiến thức cập nhật về kinh tế, kinh doanh và công cụ phân tích để có đủ khả năng: (1) phân tích chính sách kinh tế và thị trường nông nghiệp; (2) phân tích chuỗi giá trị nông sản và các mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản; (3) quản lý chất lượng và kiểm soát an toàn thực phẩm theo các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế; (4) quản trị kinh doanh và xuất nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp theo thông lệ quốc tế; (5) quản trị trang trại và hợp tác xã nông nghiệp hiện đại; (6) phân tích hành vi người tiêu dùng và hoạch định chiến lược marketing thực phẩm an toàn; (7) đánh giá hiệu quả tài chính – kinh tế của các quyết định đầu tư trong nông nghiệp; và (8) thiết kế bảng câu hỏi, tổ chức thu thập và phân tích dữ liệu để phục vụ cho việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới trong doanh nghiệp nông nghiệp. Đặc biệt, chương trình cử nhân Kinh tế và kinh doanh nông nghiệp định hướng đào tạo thế hệ doanh nhân sinh thái nhằm phát triển nền nông nghiệp thông thái phục vụ vì lợi ích cộng đồng.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp cử nhân Kinh tế và kinh doanh nông nghiệp có đủ năng lực chuyên môn, tư duy phân tích, thái độ chuyên nghiệp và giỏi ngoại ngữ để làm việc trong các lĩnh vực sau đây:

Chương trình đào tạo

Nội dung chương trình Tín chỉ Phần trăm
A. Kiến thức về kinh tế, tài chính, và dự án 30 25
B. Kiến thức về kinh doanh, marketing và xuất nhập khẩu 34 28
C. Công cụ phân tích, dữ liệu và phần mềm thống kê 17 14
D. Tiếng Anh giao tiếp trong kinh tế, kinh doanh và thương mại 16 13
E. Phát triển kỹ năng mềm, lý luận chính trị và thái độ làm việc 13 11
F. Thực tập và tốt nghiệp  10 8
Tổng cộng 120 100

A. Kiến thức về kinh tế, tài chính và dự án

Các học phần bắt buộc

B. Kiến thức về quản trị kinh doanh, marketing và xuất nhập khẩu

Các học phần bắt buộc

C. Công cụ phân tích, dữ liệu và phần mềm thống kê

Các học phần bắt buộc

Đặc biệt: Bộ môn Kinh tế môi trường, nông nghiệp và tài nguyên có tổ chức các buổi phụ đạo miễn phí cho sinh viên chuyên ngành về thống kê ứng dụng, kinh tế lượng ứng dụng, và hướng dẫn sử dụng các phần mềm kinh tế lượng như Stata, Eviews, và R

D. Tiếng Anh giao tiếp trong kinh tế, kinh doanh và thương mại

Các học phần bắt buộc

   29) Tiếng Anh P1

   30) Tiếng Anh P2

   31) Tiếng Anh P3

   32) Tiếng Anh P4

E. Phát triển kỹ năng mềm, lý luận chính trị và thái độ làm việc

Bên cạnh các học phần bắt buộc về lý luận chính trị và thái độ (như triết học, chính trị, tư tưởng, và giáo dục quốc phòng), sinh viên có nhiều cơ hội để phát triển các kỹ năng mềm thông qua làm việc nhóm, thuyết trình, làm poster/brochure môn học, tham dự hội thảo khoa học (ví dụ STBI của khoa kinh tế) / hoặc hội nghị chuyên ngành (ví dụ các hội nghị do Hiệp hội doanh nghiệp nông nghiệp và trang trại Việt Nam tổ chức), tham dự báo cáo ngoại khóa, tham gia các hoạt động xã hội và từ thiện của trường, khoa, và các câu lạc bộ sinh viên, và đọc các thể loại sách ngoài giáo trình như văn học nghệ thuật, văn hóa xã hội, tâm lý, và pháp luật. Ngoài ra, trung tâm hỗ trợ sinh viên của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thường xuyên tổ chức các khóa huấn luyện ngắn về kỹ năng mềm có cấp chứng nhận như kỹ năng đàm phán, quản lý và làm chủ cảm xúc, giao tiếp hiệu quả, quản lý thời gian, kỹ năng soạn thảo văn bản, … với mức phí ưu đãi dành cho sinh viên chính quy của UEH. 

F. Thực tập và tốt nghiệp

Sinh viên chuyên ngành Kinh tế và kinh doanh nông nghiệp có thể lựa chọn 1 trong 4 hình thức cho học phần thực tập và tốt nghiệp (trong học kỳ cuối) như sau:

  1. Thực tập và viết báo cáo thực tập (10 tín chỉ): Sinh viên đi thực tập tại một cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp hoặc một doanh nhiệp kinh doanh nông nghiệp và viết báo cáo thực tập (theo mẫu của Bộ môn Kinh tế môi trường, nông nghiệp và tài nguyên) dưới sự hướng dẫn của giảng viên được phân công.
  2. Khóa luận tốt nghiệp (10 tín chỉ): Sinh viên không cần phải đi thực tập tại một cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp hoặc một doanh nhiệp kinh doanh nông nghiệp, nhưng phải viết khóa luận tốt nghiệp dạng một bài nghiên cứu (theo mẫu của Bộ môn Kinh tế môi trường, nông nghiệp và tài nguyên) dưới sự hướng dẫn của giảng viên được phân công.
  3. Học phần thay thế (ít nhất 10 tín chỉ): Sinh viên không cần phải đi thực tập tại một cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp hoặc một doanh nhiệp kinh doanh nông nghiệp, nhưng phải chọn học các học phần thay thế theo quy định sau đây: (a) Báo cáo ngoại khóa và tham quan doanh nghiệp; (b) Khởi nghiệp kinh doanh nông nghiệp; (c) Ít nhất ba học phần trong danh mục học phần thay thế tự chọn.
  4. Thực tập – Học phần thay thế: Sinh viên đi thực tập thực tế tại một cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp hoặc một doanh nhiệp kinh doanh nông nghiệp (4 tín chỉ) và chọn học (ít nhất 6 tín chỉ) một số học phần thay thế theo quy định sau đây: (a) Báo cáo ngoại khóa và tham quan doanh nghiệp; (b) Khởi nghiệp kinh doanh nông nghiệp; (c) Ít nhất một học phần trong danh mục học phần thay thế tự chọn. Theo hình thức này, sinh viên không phải viết chuyên đề tốt nghiệp, nhưng sẽ được đánh giá kết quả thực tập từ thủ trưởng nơi thực tập (chiếm 40% tổng số điểm).

Các học phần thay thế

A. Bắt buộc

B. Tự chọn

Kế hoạch học tập theo học kỳ

Chương trình Kinh tế và kinh doanh nông nghiệp hoàn tất trong 3.5 năm, được chia thành 7 học kỳ. Để biết chi tiết kế hoạch học tập, sinh viên có thể tham khảo trên website: http://online.ueh.edu.vn/.

Blog Attachment
Translate »