Phạm Khánh Nam

Phạm Khánh Nam

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

 • 2011 – Tiến sĩ | Kinh tế | Đại học Gothenburg, Thụy Điển | Đề tài: “Social preferences and development issues: experimental evidence from Vietnam”
 • 1999 – Thạc sĩ | Kinh tế Phát triển | Chương trình Việt Nam – Hà Lan đào tạo Cao học Kinh tế Phát Triển – Đại học Kinh Tế TP.HCM | Đề tài: “Recreational value of Coral reefs in Nha trang.”
 • 1997 – Cử nhân | Kinh tế | Đại học Kinh tế TP.HCM  

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh

 • Hoàn thành:
  • Phạm Tiến Thành | 2019 | Đề tài: “Microcredit and welfare of rural households in Vietnam”
  • Đào Vũ Phương Linh | 2021 | Đề tài: “Labor productivity in Vietnamese enterprises”
 • Đang thực hiện:
  • Nguyễn Thị Bích Hồng | Đề tài: “Housing market in Ho Chi Minh city”
  • Nguyễn Thị Hoàng Oanh | Đề tài: “Knowledge spillover, sectoral innovation and firm total factor productivity.”
  • Phạm Hồng Hà | Đề tài: “Demand for domestic water in Ho Chi Minh city.”

Các đề tài nghiên cứu khoa học đang tham gia

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

 • “Tiếp cận liên ngành nghiên cứu rủi ro lũ trong quá khứ, hiện tại và tương lai ở Việt Nam.” | 2020 – 2022 | Nafosted
 • “Tăng trưởng và chất lượng tăng trưởng kinh tế của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2005 – 2019, triển vọng đến 2030 và tầm nhìn đến 2045.” | 2020 | Cấp trường
 • “Celebrity endorsement in promoting pro-environmental behavior.” | 2019 – 2020 | Quốc tế
 • “Impacts of devolution policy for mangrove forest management in the Mekong river delta of Vietnam.” | 2017 – 2018 | Quốc tế
 • “Analysis of the ecosystem services of mangrove to aquaculture and fisheries in Vietnam.” | 2017 – 2018 | Quốc tế
 • “Cooperation under risk and ambiguity.” | 2015 – 2016 | Quốc tế
 • “Nguyên nhân kinh tế – xã hội của tình trạng thừa cân và béo phì của học sinh tiểu học ở TP. HCM.” | 2015 – 2016 | Quốc tế
 • “Business plan: Recovery of Lagi’s inshore fishery.” | 2012 – 2013 | Quốc tế
 • “Economic Valuation of the Mangrove Ecosystem in Ben Tre.” | 2013 – 2014 | Quốc tế
 • Investment incentives for renewable energy in Vietnam.” | 2012 | Quốc tế
 • “Risk, Uncertainty, and Ambiguity Attitudes: Evidence from Southeast Asia.” | 2012 | Quốc tế

Các bài báo khoa học đã công bố trong nước

Các bài báo khoa học đã công bố quốc tế

 • “Policy Note: Policy Responses to Ensure Access to Water and Sanitation Services During COVID-19: Snapshots from the Environment for Development (EfD) Network.” | 2020 | Water Economics and Policy
 • “Carbon pricing – Funding Inclusive Green Transition through Greenhouse Gas Pricing.” | 2020 | DICE Report
 • “Households’ Perceptions of “Reasonable” Water Bills in Ho Chi Minh City, Vietnam” | 2020 | Water Economics and Policy
 • “Correlates of body mass index among primary school children in Ho Chi Minh City, Vietnam.” | 2020 | Public Health
 • “Risk preferences and Development Revisited” | 2018 | Theory and Decision
 • “Funding a new bridge in Vietnam: A field experiment on conditional cooperation and default contribution.” | 2015 | Oxford Economic Papers
 • “Farmers’ risk preferences and their climate change adaptation strategies in the Yongqiao District, China.” | 2015 | Land Use Policy
 • “Social preferences are stable over long period of time.” | 2014 | Journal of Public Economics
 • “Conditional cooperation and disclosure in developing countries?” | 2013 | Journal of Economic Psychology
 • “Practices, Preferences and Attitudes for Rainwater Harvesting in Mekong Delta, Vietnam.” | 2011 | Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development
 • “Are Vietnamese Farmers Concerned with their Relative Position in Society.” | 2007 | Journal of Development Studies

Bài trình bày hội thảo

Giáo trình, tài liệu tham khảo

 • “Conservation versus Development: Valuation of Coral Reefs Questions Port Expansion Plan in Vietnam.” | 2016 | “Marine and Coastal Ecosystem Valuations, Institutions and Policies in Southeast Asia”, Springer
 • Economics of conservation for the Hon Mun Marine Protected Area in Vietnam.” | 2013 | “Natures Wealth”, Cambridge University Press
Translate »