Học bổng Hỗ trợ học tập Khoa Kinh tế

Các bạn sinh viên thân mến,

Khoa Kinh tế đã có nhiều hoạt động gây quỹ khuyến học nhằm giúp đỡ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về mặt tài chính.

Bất cứ khi nào các bạn sinh viên có nguyện vọng được hỗ trợ tài chính, vui lòng gửi đơn xin cấp học bổng (theo mẫu) cho cố vấn học tập để khoa tổng hợp và xem xét.

Translate »