Danh sách Giảng viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp Học kỳ đầu 2018

Bất động sản

TT Họ và Tên SV Tên GVHD Email
1 Nguyễn Thanh Bình Lương Vinh Quốc Duy quocduy@ueh.edu.vn
2 Phạm Thị Kim Cúc Trương Quang Hùng hungtq@ueh.edu.vn
3 Trần Thị Thu Diệu Vũ Thị Phượng phuongvt@ueh.edu.vn
4 Lê Ngọc Dung Nguyễn Lưu Bảo Đoan doannlb@ueh.edu.vn
5 Vy Danh Đẳng Nguyễn Thị Bích Hồng hongntb@ueh.edu.vn
6 Nguyễn Thị Hoa Phan Thị Thu Hương huongptt@ueh.edu.vn
7 Trần Minh Hoàng Trương Quang Hùng hungtq@ueh.edu.vn
8 Đặng Hoàng Hơn Nguyễn Thị Bích Hồng hongntb@ueh.edu.vn
9 Đoàn Mỹ Khánh Lê Thành Nhân nhanlt@ueh.edu.vn
10 Phan Thị Nhật Lệ Nguyễn Quỳnh Hoa nqhoa@ueh.edu.vn
11 Trương Như Liểu Vũ Thị Phượng phuongvt@ueh.edu.vn
12 Nguyễn Thị Khánh Linh Trương Quang Hùng hungtq@ueh.edu.vn
13 Nguyễn Thị Mỹ Linh Phan Thị Thu Hương huongptt@ueh.edu.vn
14 Nguyễn Xuân Bích Loan Nguyễn Lưu Bảo Đoan doannlb@ueh.edu.vn
15 Huỳnh Ngọc Luân Nguyễn Ngọc Danh danhnn@ueh.edu.vn
16 Đỗ Ngọc Luật Nguyễn Thị Bích Hồng hongntb@ueh.edu.vn
17 Phạm Phương Nghi Nguyễn Lưu Bảo Đoan doannlb@ueh.edu.vn
18 Trần Hưng Thịnh Vũ Thị Phượng phuongvt@ueh.edu.vn
19 Trương Văn Toàn Phan Thị Thu Hương huongptt@ueh.edu.vn
20 Trương Thị Huyền Trang Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
21 Lư Thái Thùy Trân Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
22 Trương Đình Vĩnh Tường Trương Quang Hùng hungtq@ueh.edu.vn
23 Lương Thế Vinh Nguyễn Ngọc Danh danhnn@ueh.edu.vn
24 Vũ Thị Yến Nguyễn Thị Bích Hồng hongntb@ueh.edu.vn
25 Soch Sambo Nguyễn Quỳnh Hoa nqhoa@ueh.edu.vn

Kinh tế học

TT Họ và Tên SV Tên GVHD Email
1 Đinh Thị Mỹ Dung Ngô Hoàng Thảo Trang trangnht@ueh.edu.vn
2 Nguyễn Thị Phương Dung Nguyễn Thị Hoàng Oanh hoangoanh@ueh.edu.vn
3 Lê Văn Hay Huỳnh Văn Thịnh thinhhv@ueh.edu.vn
4 Cao Thị Thúy Hằng Nguyễn Thanh Triều trieunt@ueh.edu.vn
5 Trần Thị Lan Hương Trương Thành Hiệp hieptt@ueh.edu.vn
6 Nguyễn Huỳnh Như Phan Nữ Thanh Thuỷ phanthuy2305@ueh.edu.vn
7 Nguyễn Minh Nhựt Châu Văn Thành thanhcv@ueh.edu.vn
8 Phan Thị Ngọc Quí Lê Thành Nhân nhanlt@ueh.edu.vn
9 Vũ Tuấn Sang Trần Bá Thọ batho64@ueh.edu.vn
10 Lê Bạch Thanh Thảo Lâm Mạnh Hà lamha@ueh.edu.vn
11 Lâm Nữ Tố Thư Lê Trung Cang ltcang@ueh.edu.vn
12 Trần Thị Huyền Trang Nguyễn Thị Bích Hồng hongntb@ueh.edu.vn
13 Phạm Thị Bảo Trân Nguyễn Ngọc Hà Trân nnhatran@ueh.edu.vn

Quản lý Nguồn nhân lực

TT Họ và Tên SV Tên GVHD Email
1 Nguyễn Võ Vân Anh Võ Thành Tâm vothanhtam@ueh.edu.vn
2 Nguyễn Thị Minh Ánh Thái Trí  Dũng tridung@ueh.edu.vn
3 Nguyễn Thị Châm Võ Thành Tâm vothanhtam@ueh.edu.vn
4 Bùi Thùy Dung Thái Trí  Dũng tridung@ueh.edu.vn
5 Nguyễn Thị Phương Dung Vũ Thị Phượng phuongvt@ueh.edu.vn
6 Tống Khánh Dung Võ Thành Tâm vothanhtam@ueh.edu.vn
7 Thiều Thị Thu Võ Thành Tâm vothanhtam@ueh.edu.vn
8 Trần Phước Hạc Võ Thành Tâm vothanhtam@ueh.edu.vn
11 Nguyễn Trọng Hiếu Vũ Thị Phượng phuongvt@ueh.edu.vn
13 Trần Mai Nguyên Hương Võ Thành Tâm vothanhtam@ueh.edu.vn
15 Phạm Nguyễn Trúc Linh Vũ Thị Phượng phuongvt@ueh.edu.vn
16 Trần Mỹ Linh Thái Trí  Dũng tridung@ueh.edu.vn
20 Võ Thị Ngọc Mỹ Thái Trí  Dũng tridung@ueh.edu.vn
22 Lê Ngọc Minh Ngân Vũ Thị Phượng phuongvt@ueh.edu.vn
23 Dương Nguyễn Long Nhi Vũ Thị Phượng phuongvt@ueh.edu.vn
24 Ninh Bình Nhi Võ Thành Tâm vothanhtam@ueh.edu.vn
26 Lê Thị Huỳnh Như Thái Trí  Dũng tridung@ueh.edu.vn
27 Ngô Thị Minh Nữ Vũ Thị Phượng phuongvt@ueh.edu.vn
28 Nguyễn Thị Kim Oanh Thái Trí  Dũng tridung@ueh.edu.vn
30 Huỳnh Du Tuệ Quân Thái Trí  Dũng tridung@ueh.edu.vn
32 Nguyễn Hạnh Quyên Vũ Thị Phượng phuongvt@ueh.edu.vn
34 Chàm Sa Ry Võ Thành Tâm vothanhtam@ueh.edu.vn
37 Nguyễn Thị Bích Sang Thái Trí  Dũng tridung@ueh.edu.vn
38 Võ Thị Ngọc Thắm Thái Trí  Dũng tridung@ueh.edu.vn
40 Hoàng Thủy Tiên Vũ Thị Phượng phuongvt@ueh.edu.vn
41 Đỗ Thị Huyền Trang Vũ Thị Phượng phuongvt@ueh.edu.vn
42 Ngô Thị Thu Trang Vũ Thị Phượng phuongvt@ueh.edu.vn
43 Phan Trần Bảo Trân Võ Thành Tâm vothanhtam@ueh.edu.vn
45 Đinh Lê Xuân Tuyến Thái Trí  Dũng tridung@ueh.edu.vn
49 Phan Nguyễn Tường Vy Võ Thành Tâm vothanhtam@ueh.edu.vn
51 Điểu Danh Võ Thành Tâm vothanhtam@ueh.edu.vn
52 Trần Văn Hiếu Thái Trí  Dũng tridung@ueh.edu.vn

Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư

TT Họ và Tên SV Tên GVHD Email
1 Võ Thành An Lê Ngọc Uyển ngocuyen220364@ueh.edu.vn
2 Trần Duy Anh Võ Tất Thắng thangvt@ueh.edu.vn
3 Lưu Quốc Bảo Võ Tất Thắng thangvt@ueh.edu.vn
4 Nông Văn Biên Võ Thành Tâm vothanhtam@ueh.edu.vn
5 Đặng Ngọc Cảnh Đỗ Hoàng Minh minhdo@ueh.edu.vn
6 Trần Quốc Cường Nguyễn Hoàng Bảo nguyenhoangbao2003@yahoo.com
7 Nguyễn Anh Duy Nguyễn Hoàng Bảo nguyenhoangbao2003@yahoo.com
8 Nguyễn Hoài Duy Đỗ Hoàng Minh minhdo@ueh.edu.vn
9 Trịnh Thành Dương Nguyễn Thanh Triều trieunt@ueh.edu.vn
10 Vương Hiếu Đang Nguyễn Ngọc Danh danhnn@ueh.edu.vn
11 Trần Trọng Điền Nguyễn Khánh Duy khanhduy@ueh.edu.vn
12 Nguyễn Minh Đức Lương Vinh Quốc Duy quocduy@ueh.edu.vn
13 Hoàng Lê Nguyệt Phùng Thanh Bình ptbinh@ueh.edu.vn
14 Phan Thanh Thu Nguyễn Kim Đức ducnk.tdg@ueh.edu.vn
15 Trịnh Thị Thu Nguyễn Thanh Triều trieunt@ueh.edu.vn
16 Phạm Minh Hải Võ Thành Tâm vothanhtam@ueh.edu.vn
17 Dương Thùy Bảo Hân Trần Thu Vân tranthuvan62@gmail.com
18 Ngô Thị Thu Hiếu Nguyễn Lưu Bảo Đoan doannlb@ueh.edu.vn
19 Dương Ngọc Quỳnh Hoa Nguyễn Khánh Duy khanhduy@ueh.edu.vn
20 Nguyễn Khánh Hoài Nguyễn Hoàng Bảo nguyenhoangbao2003@yahoo.com
21 Đinh Xuân Hoàng Đỗ Hoàng Minh minhdo@ueh.edu.vn
22 Dương Trần An Hồng Lương Vinh Quốc Duy quocduy@ueh.edu.vn
23 Y Hồng Võ Tất Thắng thangvt@ueh.edu.vn
24 Đỗ Nguyễn Gia Huy Nguyễn Thị Phương Loan loan_kkt@ueh.edu.vn
25 Nguyễn Quốc Huy Nguyễn Ngọc Danh danhnn@ueh.edu.vn
26 Văn Viết Hùng Nguyễn Ngọc Danh danhnn@ueh.edu.vn
27 Nguyễn Thị Thu Hương Võ Thành Tâm vothanhtam@ueh.edu.vn
28 Nguyễn Trường Kha Lương Vinh Quốc Duy quocduy@ueh.edu.vn
29 Kim Bạch Khởi Nguyễn Khánh Duy khanhduy@ueh.edu.vn
30 Dương Diệu Linh Nguyễn Ngọc Danh danhnn@ueh.edu.vn
31 Phan Thảo Linh Nguyễn Ngọc Danh danhnn@ueh.edu.vn
32 Phạm Ngọc Tố Linh Lương Vinh Quốc Duy quocduy@ueh.edu.vn
33 Lâm Tiên Điền Long Đỗ Hoàng Minh minhdo@ueh.edu.vn
34 Nguyễn Thị Luy Lê Ngọc Uyển ngocuyen220364@ueh.edu.vn
35 Trần Thị Ly Phùng Thanh Bình ptbinh@ueh.edu.vn
36 Trịnh Văn Mạnh Võ Tất Thắng thangvt@ueh.edu.vn
37 Hoàng Kim Giáng My Nguyễn Kim Đức ducnk.tdg@ueh.edu.vn
38 Trần Vũ Phương Nam Nguyễn Khánh Duy khanhduy@ueh.edu.vn
39 Thanh Kim Ngọc Lương Vinh Quốc Duy quocduy@ueh.edu.vn
40 Lê Thùy Thảo Nguyên Trần Thu Vân tranthuvan62@gmail.com
41 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Nguyễn Ngọc Danh danhnn@ueh.edu.vn
42 Nguyễn Minh Nhật Đỗ Hoàng Minh minhdo@ueh.edu.vn
43 Trương Quỳnh Như Nguyễn Thanh Triều trieunt@ueh.edu.vn
44 Bá Thành Nhứt Nguyễn Khánh Duy khanhduy@ueh.edu.vn
45 Lê Nhất Phương Nguyễn Thanh Triều trieunt@ueh.edu.vn
46 Nguyễn Như Phương Nguyễn Kim Đức ducnk.tdg@ueh.edu.vn
47 Lê Đại Phước Võ Tất Thắng thangvt@ueh.edu.vn
48 Nguyễn Thị Hoàng Quyên Võ Tất Thắng thangvt@ueh.edu.vn
49 Bùi Thế Sơn Nguyễn Thanh Triều trieunt@ueh.edu.vn
50 Hoàng Anh Sơn Lê Ngọc Uyển ngocuyen220364@ueh.edu.vn
51 Trần Nhật Tân Nguyễn Thanh Triều trieunt@ueh.edu.vn
52 Phan Hoàng Xuân Thảo Nguyễn Lưu Bảo Đoan doannlb@ueh.edu.vn
53 Phạm Thị Phương Thảo Đỗ Hoàng Minh minhdo@ueh.edu.vn
54 Trần Thị Thanh Thảo Lương Vinh Quốc Duy quocduy@ueh.edu.vn
55 Tăng Dũng Thạnh Lê Ngọc Uyển ngocuyen220364@ueh.edu.vn
56 Phạm Chi Thịnh Trần Thu Vân tranthuvan62@gmail.com
57 Lê Hoàng Thoại Nguyễn Lưu Bảo Đoan doannlb@ueh.edu.vn
58 Nguyễn Thị Lễ Thu Nguyễn Hoàng Bảo nguyenhoangbao2003@yahoo.com
59 Nguyễn Thị Ngọc Thu Nguyễn Thị Phương Loan loan_kkt@ueh.edu.vn
60 Hà Cẩm Thư Trần Thu Vân tranthuvan62@gmail.com
61 Hồ Bích Tiên Võ Tất Thắng thangvt@ueh.edu.vn
62 Phan Hùng Tính Nguyễn Ngọc Danh danhnn@ueh.edu.vn
63 Đặng Thị Trang Nguyễn Hoàng Bảo nguyenhoangbao2003@yahoo.com
64 Huỳnh Thị Thùy Trang Trần Thu Vân tranthuvan62@gmail.com
65 Đoàn Bảo Trân Đỗ Hoàng Minh minhdo@ueh.edu.vn
66 Nguyễn Tuyết Trinh Phùng Thanh Bình ptbinh@ueh.edu.vn
67 Nguyễn Minh Trung Nguyễn Thanh Triều trieunt@ueh.edu.vn
68 Trần Thị Thanh Tuyền Trần Thu Vân tranthuvan62@gmail.com
69 Huỳnh Thị Thanh Tuyết Nguyễn Lưu Bảo Đoan doannlb@ueh.edu.vn
70 Nguyễn Phương Uyên Nguyễn Khánh Duy khanhduy@ueh.edu.vn
71 Lưu Lương Nhất Tường Vy Lê Ngọc Uyển ngocuyen220364@ueh.edu.vn
72 Nguyễn Phúc Phương Vy Trần Thu Vân tranthuvan62@gmail.com
73 Trần Thị Phương Xuân Đỗ Hoàng Minh minhdo@ueh.edu.vn
74 Nguyễn Thị Ngọc Yến Nguyễn Thị Phương Loan loan_kkt@ueh.edu.vn
75 Nguyễn Văn Thoại Nguyễn Ngọc Danh danhnn@ueh.edu.vn
76 Nông Thị Nga Nguyễn Khánh Duy khanhduy@ueh.edu.vn
77 Điểu Hoàng Tuấn Lương Vinh Quốc Duy quocduy@ueh.edu.vn
78 Nguyễn Phúc Thiên Chinh Nguyễn Khánh Duy khanhduy@ueh.edu.vn
79 Nguyễn Phú Gia Nguyễn Lưu Bảo Đoan doannlb@ueh.edu.vn
80 Nguyễn Thị Kim Trinh Lê Ngọc Uyển ngocuyen220364@ueh.edu.vn
81 Nguyễn Hoàng Yên Lương Vinh Quốc Duy quocduy@ueh.edu.vn
82 Nguyễn Hoàng Yên Lương Vinh Quốc Duy quocduy@ueh.edu.vn
83 Vi Văn Trường Lê Ngọc Uyển ngocuyen220364@ueh.edu.vn

Thẩm định giá

TT Họ và Tên SV Tên GVHD Email
1 Nguyễn Thị Vân An Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
2 Phan Trọng Ân Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
3 Nguyễn Lâm Ngọc Bích Nguyễn Kim Đức ducnk.tdg@ueh.edu.vn
4 Sâu Ngọc Bích Lâm Mạnh Hà lamha@ueh.edu.vn
5 Phạm Thị Mỹ Cẩm Nguyễn Kim Đức ducnk.tdg@ueh.edu.vn
6 Đặng Thị Bích Châu Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
7 Trần Ngọc Châu Nguyễn Quỳnh Hoa nqhoa@ueh.edu.vn
8 Phan Thị Linh Chi Nguyễn Kim Đức ducnk.tdg@ueh.edu.vn
9 Lê Thị Mai Chinh Nguyễn Kim Đức ducnk.tdg@ueh.edu.vn
10 Nguyễn Quốc Chuyển Nguyễn Ngọc Vinh vinhspb@ueh.edu.vn
11 Trần Nguyễn Quỳnh Hoa nqhoa@ueh.edu.vn
12 Đổng Văn Doanh Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
13 Nguyễn Thị Mỹ Dung Nguyễn Ngọc Vinh vinhspb@ueh.edu.vn
14 Nguyễn Thiết Duy Hay Sinh haysinh@ueh.edu.vn
15 Hoàng Văn Dũng Hay Sinh haysinh@ueh.edu.vn
16 Nguyễn Minh Điền Trần Bích Vân vantb@ueh.edu.vn
17 Nguyễn Việt Đức Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
18 Nguyễn Vũ Hoàng Giang Hay Sinh haysinh@ueh.edu.vn
19 Ngô Quang Hảo Trần Bích Vân vantb@ueh.edu.vn
20 Nguyễn Bích Hằng Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
21 Nguyễn Thị Thu Hằng Huỳnh Kiều Tiên huynhkieutien@ueh.edu.vn
22 Nguyễn Thị Tuyết Hằng Lâm Mạnh Hà lamha@ueh.edu.vn
23 Truơng Thị Thu Hằng Hay Sinh haysinh@ueh.edu.vn
24 Lê Phạm Ngọc Hân Huỳnh Kiều Tiên huynhkieutien@ueh.edu.vn
25 Nguyễn Thị Diệu Hiền Trần Bích Vân vantb@ueh.edu.vn
26 Trần Thị Ngọc Hiếu Nguyễn Quỳnh Hoa nqhoa@ueh.edu.vn
27 Nguyễn Thúy Quỳnh Hoa Trần Bích Vân vantb@ueh.edu.vn
28 Nguyễn Thị Minh Huệ Nguyễn Quỳnh Hoa nqhoa@ueh.edu.vn
29 Nguyễn Quang Huy Lâm Mạnh Hà lamha@ueh.edu.vn
30 Lý Minh Kha Nguyễn Ngọc Vinh vinhspb@ueh.edu.vn
31 Nguyễn Khoa Trần Bích Vân vantb@ueh.edu.vn
32 Đào Tú Khuê Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
33 Châu Thiên Hoài Khương Nguyễn Ngọc Vinh vinhspb@ueh.edu.vn
34 Nguyễn Thị Lan Huỳnh Kiều Tiên huynhkieutien@ueh.edu.vn
35 Trương Thị Hương Lan Lâm Mạnh Hà lamha@ueh.edu.vn
36 Nguyễn Đức Hoàng Lâm Nguyễn Kim Đức ducnk.tdg@ueh.edu.vn
37 Nguyễn Hữu Lễ Nguyễn Kim Đức ducnk.tdg@ueh.edu.vn
38 Đỗ Thị Thùy Linh Nguyễn Quỳnh Hoa nqhoa@ueh.edu.vn
39 Trương Thị Mỹ Linh Hay Sinh haysinh@ueh.edu.vn
40 Nguyễn Hà Long Huỳnh Kiều Tiên huynhkieutien@ueh.edu.vn
41 Đặng Thị Thúy Mai Hay Sinh haysinh@ueh.edu.vn
42 Trần Duy Minh Nguyễn Quỳnh Hoa nqhoa@ueh.edu.vn
43 Nguyễn Thị Thúy Nga Hay Sinh haysinh@ueh.edu.vn
44 Trần Ngọc Phương Nga Nguyễn Quỳnh Hoa nqhoa@ueh.edu.vn
45 Huỳnh Thị Hồng Ngà Hay Sinh haysinh@ueh.edu.vn
46 Vũ Thúy Ngân Nguyễn Quỳnh Hoa nqhoa@ueh.edu.vn
47 Vày Bích Ngọc Huỳnh Kiều Tiên huynhkieutien@ueh.edu.vn
48 Võ Đình Nguyên Hay Sinh haysinh@ueh.edu.vn
49 Bùi Thị Tuyết Vĩ Nhân Huỳnh Kiều Tiên huynhkieutien@ueh.edu.vn
50 Nguyễn Thị Yến Nhi Nguyễn Quỳnh Hoa nqhoa@ueh.edu.vn
51 Phạm Hoàng Yến Nhi Huỳnh Kiều Tiên huynhkieutien@ueh.edu.vn
52 Huỳnh Thị Hồng Nhung Hay Sinh haysinh@ueh.edu.vn
53 Phạm Quang Phúc Trần Bích Vân vantb@ueh.edu.vn
54 Tô Hoàng Phúc Huỳnh Kiều Tiên huynhkieutien@ueh.edu.vn
55 Phạm Thúy Quyên Nguyễn Kim Đức ducnk.tdg@ueh.edu.vn
56 Trương Thị Như Quyên Huỳnh Kiều Tiên huynhkieutien@ueh.edu.vn
57 Nguyễn Xuân Quý Trần Bích Vân vantb@ueh.edu.vn
58 Đỗ Thị Kim Sáng Nguyễn Kim Đức ducnk.tdg@ueh.edu.vn
59 Trần Thanh Sơn Nguyễn Kim Đức ducnk.tdg@ueh.edu.vn
60 Hà Lương Bích Tâm Nguyễn Quỳnh Hoa nqhoa@ueh.edu.vn
61 Vũ Trần Đình Tân Nguyễn Quỳnh Hoa nqhoa@ueh.edu.vn
62 Lê Phước Thượng Thanh Hay Sinh haysinh@ueh.edu.vn
63 Lê Thị Thanh Thanh Hay Sinh haysinh@ueh.edu.vn
64 Trần Xuân Thanh Nguyễn Ngọc Vinh vinhspb@ueh.edu.vn
65 Lê Thị Hương Thảo Nguyễn Kim Đức ducnk.tdg@ueh.edu.vn
66 Lê Thị Miên Thảo Nguyễn Quỳnh Hoa nqhoa@ueh.edu.vn
67 Nguyễn Thị Thảo Nguyễn Kim Đức ducnk.tdg@ueh.edu.vn
68 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
69 Nguyễn Đình Thiện Hay Sinh haysinh@ueh.edu.vn
70 Lâm Cẩm Thịnh Nguyễn Kim Đức ducnk.tdg@ueh.edu.vn
71 Hồ Thị Kim Thoa Trần Bích Vân vantb@ueh.edu.vn
72 Võ Lê Anh Thoa Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
73 Nguyễn Đặng Trí Thông Nguyễn Quỳnh Hoa nqhoa@ueh.edu.vn
74 Phạm Minh Thông Trần Bích Vân vantb@ueh.edu.vn
75 Phạm Minh Thuận Trần Bích Vân vantb@ueh.edu.vn
76 Trần Nguyễn Mộng Thúy Trần Bích Vân vantb@ueh.edu.vn
77 Lê Trang Thư Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
78 Nguyễn Thị Ngọc Tiền Huỳnh Kiều Tiên huynhkieutien@ueh.edu.vn
79 Trịnh Hào Tín Nguyễn Kim Đức ducnk.tdg@ueh.edu.vn
80 Nguyễn Trần Thiên Trang Lâm Mạnh Hà lamha@ueh.edu.vn
81 Đinh Quang Trãi Trần Bích Vân vantb@ueh.edu.vn
82 Phạm Ngọc Quỳnh Trâm Trần Bích Vân vantb@ueh.edu.vn
83 Trần Thị Mỹ Trâm Huỳnh Kiều Tiên huynhkieutien@ueh.edu.vn
84 Nguyễn Lê Phương Trinh Trần Bích Vân vantb@ueh.edu.vn
85 Lê Quốc Bảo Trung Nguyễn Quỳnh Hoa nqhoa@ueh.edu.vn
86 Nguyễn Quốc Trung Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
87 Trần Văn Trúc Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
88 Vũ Thụy Diễm Trúc Huỳnh Kiều Tiên huynhkieutien@ueh.edu.vn
89 Mai Ngọc Tuyền Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
90 Nguyễn Văn Huỳnh Kiều Tiên huynhkieutien@ueh.edu.vn
91 Trần Bùi Mộng Yến Hay Sinh haysinh@ueh.edu.vn
92 Lý Huỳnh Tố Như Nguyễn Thị Hồng Thu thunguyen@ueh.edu.vn
93 Đinh Thị Thu Thủy Huỳnh Kiều Tiên huynhkieutien@ueh.edu.vn
94 Lê Minh Sơn Nguyễn Kim Đức ducnk.tdg@ueh.edu.vn

Quy định thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp

File danh sách (.xls) đính kèm

 

Translate »