Có nên đưa lãi suất tiền gửi VND về 0 phần trăm?

Cuối tháng 06/2021, bên cạnh các giải pháp của chính phủ, nhiều tranh luận nổi lên từ đề xuất đưa mức lãi suất tiền gửi về zero của Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI). Hiệp hội này cho rằng mức lãi suất tiền gửi ở Việt Nam là khá cao so với các nước khác kéo theo lãi suất cho vay kinh doanh và tiêu dùng đều cao; dòng tiền vì vậy mà không đi vào các kênh có lợi cho nền kinh tế. Bên cạnh đó, sự ổn định kinh tế vĩ mô cũng như việc kiểm soát tương đối tốt dịch bệnh của Việt Nam so với các nước xung quanh cũng cho phép Việt Nam thực hiện việc điều chỉnh này.

Bộ môn Kinh tế học, khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM sẽ tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn để thảo luận về chủ đề này.

Thời gian: 9g00 sáng thứ 6, ngày 09 tháng 7 năm 2021.

Hình thức: Trực tuyến qua Google Meet

Translate »