Tác động của dịch Covid-19 lên nền kinh tế toàn cầu, và các hàm ý chính sách.

Tác động của dịch Covid-19 lên nền kinh tế toàn cầu, và các hàm ý chính sách.

Người trình bày:Trương Quang Hùng

Thời gian: 11g00 – Thứ 6, ngày 17 tháng 4 năm 2020

Hình thức: Online (Google Meeting). Bài trình bày tải tại đây.

Anh/chị học viên, các thầy/cô có nhu cầu tham dự, xin vui lòng liên hệ người điều phối: ông Võ Đức Hoàng Vũ tại địa chỉ email:

vu.vo@ueh.edu.vn 

Translate »