[STBI-22-12-2016] Vận dụng điểm mới của lý thuyết kỳ vọng:Sự dung hòa lực hướng tâm trong các phương pháp kinh tế lượng

Nguyễn Cao Anh – Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành

11 giờ thứ Năm, ngày 22 tháng 12 năm 2016
Hội trường H001. Khoa Kinh Tế
1A Hoàng Diệu. Phú Nhuận.TPHCM

Tóm tắt:

Mục tiêu của phương pháp định lượng lực hướng tâm là vận dụng lực hướng tâm (centre of gravity) được kế thừa từ nguyên lý chuyển động trong Kinh dịch (The I Ching, được dịch bởi James Legge, 1899) và nguyên lý hướng tâm (Legendre, 1805) phát triển thành phương pháp định lượng chuyển động nhằm giải thích sự vận động trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, kinh tế và xã hội một cách đơn giản đồng thời đưa ra các giải pháp cơ bản trong mô hình kinh tế lượng. Với cách tiếp cận khác biệt nhiều so với các phương pháp kinh tế lượng hiện nay, phương pháp này tiếp cận từ các điểm chuyển động của biến quan sát trong ngắn hạn để giải thích quy luật hướng tâm của biến quan sát đó trong dài hạn trên cơ sở kết hợp các thuật toán kinh tế lượng cơ bản

Translate »