[STBI-10-09-2015] Thái độ với rủi ro: Đo lường, mô hình hóa, và ứng dụng

by Dr. Phạm Khánh Nam

11:00 am, Thursday, 10-9-2015
Hall H.001, UEH School of Economics

Tóm tắt chủ đề | Abstract

Rủi ro luôn gắn liền với các quyết định kinh tế của con người. Cách thức con người ra quyết định có thể bịảnh hưởng bởi thái độ của họ đối với rủi ro. Trong hội thảo STBI tuần này, Dr. Nam sẽ trình bày các phương pháp đo lường khác nhau về thái độ với rủi ro, thể hiện trong các mô hình kinh tế, và các ứng dụng trong các lĩnh vực nghiên cứu liên quan.

Người trình bày | Presenter 

TS. Nam hiện là Phó Trưởng Khoa Kinh tế UEH. Chủ đề nghiên cứu tập trung của của TS. Nam bao gồm nhiều lĩnh vực từ kinh tế học hành vi, sự ưa thích xã hội, kinh tế học thí nghiệm đến định giá môi trường. TS. Nam đã có nhiều công bố trên các tạp chí chuyên ngành như Oxford Economic Papers, Journal of Public Economics, Journal of Economic Pyschology, Journal of Development Studies, Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development,  Land Use Policy. TS. Nam nhận bằng PhD ngành kinh tế học tại Đại học Gothenburg, Thụy Điển vào năm 2011.

Dr. Nam is currently Vice-Dean of UEH School of Economics. His research interests widely span from behavioural economics, social preferences, experimental economics to environmental valuation. Dr. Nam has published some papers in academic journals such as Oxford Economic Papers, Journal of Public Economics, Journal of Economic Pyschology, Journal of Development Studies, Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development, and Land Use Policy. Nam awarded the PhD degree in economics from University of Gothenburg, Sweden in 2011.

Translate »