[STBI-08-09-2016] Bộ dữ liệu VHLSS & SMEs: Gợi mở những ý tưởng nghiên cứu và kỹ năng khai thác

Nguyễn Khánh Duy

11:00 am, thứ Năm, 08-09-2016
Hội trường H.001, Khoa Kinh tế UEH

Nội dung: 

– Các ý tưởng nghiên cứu được trình bày, chia sẻ và thảo luận sử dụng các bộ số liệu khảo sát Mức sống hộ gia đình Việt Nam (VHLSS) và Điều tra Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) ở Việt Nam qua các năm.

– Kỹ năng khai thác và sử dụng số liệu hiệu quả nhất.

Người trình bày: 

Ths. Nguyễn Khánh Duy hiện là giảng viên khoa Kinh tế UEH. Thầy Duy tập trung nghiên cứu vào kinh tế phát triển và có nhiều kinh nghiệm khai thác dữ liệu khảo sát sử dụng các công cụ thống kê hiện đại.

Translate »