[14-12-2017] Hội nghị NCS – bảo vệ đề cương

Hội nghị nghiên cứu sinh lần 2 Khoa Kinh tế năm 2017 được tổ chức dành cho NCS trình bày đề cương nghiên cứu chính thức. Các NCS tham dự có thể nhận xét và đặt câu hỏi cho người trình bày.

Sinh hoạt học thuật này giúp tạo sự gắn kết giữa các NCS của khoa, là dịp các NCS chia sẻ ý tưởng, phương pháp nghiên cứu, hay nguồn tài liệu. Xin mời các NCS đã bảo vệ đề cương đến nhận xét và chia sẻ kinh nghiệm phát triển từ đề cương đến bài nghiên cứu hoàn chỉnh. Các NCS chưa bảo vệ đề cương đến tham dự để hình dung cách làm và học hỏi kinh nghiệm.

Thời gian: 8:00 – 12:15 thứ 5 ngày 14/12/2017.
Địa điểm: H001 khoa Kinh tế 1A Hoàng Diệu, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Tải lịch báo cáo

Blog Attachment
Translate »