Back

Thư viện Khoa Kinh tế

Thư viện Khoa Kinh tế

Thư viện chương trình khoa Kinh tế được thành lập vào năm 1994 với mục đích hỗ trợ, cung cấp các tài liệu học tập về chuyên ngành kinh tế phát triển.

Trong giai đoạn từ 2006 đến 2011, thư viện đã phục vụ gần 50.000 lượt bạn đọc bao gồm các sinh viên, giảng viên khoa Kinh tế, sinh viên chương trình du học New Zealand, học viên cao học Kinh tế phát triển, học viên và giảng viên chương trình cao học Việt Nam-Hà Lan và bạn đọc.

Tính đến năm 2011 thư viện khoa Kinh tế đã có: 11.500 tài liệu (trong đó 80% là tài liệu tiếng Anh); 300 đĩa CD Rom; 30 tên báo, tạp chí chuyên ngành; 300 luận văn cao học và hàng trăm luận văn tốt nghiệp loại giỏi của sinh viên ngành kinh tế phát triển. Số tài liệu chuyên ngành này đã hỗ trợ đắc lực cho việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu, viết đề tài, luận văn của nhiều bạn đọc.

Độc giả có thể liên hệ trực tiếp với thư viện theo giờ mở cửa sau:

Thứ 2 – 4 – 6 Thứ 3 – 5
Sáng 8h30 – 11h30 8h30 – 11h30
Chiều 14h00 – 18g30 14h00 – 17g00

* Thứ 7: từ 15h00 tới 17h00.

hoặc qua email: library@vnp.edu.vn. Thư viện đang triển khai công tác hiện đại hóa bằng việc bổ sung phầm mềm quản lí hiện đại, cũng như việc liên kết với các thư viện chuyên ngành khác, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc.

Truy cập trực tuyến tại: http://library.vnp.edu.vn