Thông báo về thời gian tổ chức lễ tốt nghiệp tháng 3/2021

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM thông báo V/v tổ chức Lễ Tốt nghiệp hệ Đại học chính quy, Văn bằng 2 đại học chính quy, Liên thông đại học chính quy như sau:

1. Đối tượng:

  • Sinh viên các Khóa 38, 39, 40, 41, 42 – Đại học chính quy tốt nghiệp đợt tháng 8/2020 (xem danh sách) và tháng 12/ 2020 (xem danh sách): Sinh viên tham dự lễ, vui lòng bấm vào đây để đăng ký.
  • Sinh viên Văn bằng 2 ĐHCQ tốt nghiệp đợt tháng 8/2020 (xem danh sách) và tháng 12/ 2020 (xem danh sách): Sinh viên tham dự lễ, vui lòng bấm vào đây để đăng ký.
  • Sinh viên Khóa 43 – Đại học chính quy tốt nghiệp đợt tháng 12/2020:  sinh viên KHÔNG phải đăng ký dự lễ, Trường sẽ bố trí sinh viên dự lễ theo lịch tổ chức của Khoa/Viện.

Thời gian đăng ký dự Lễ Tốt nghiệp: Từ ngày 04/3/2021 đến hết ngày 11/3/2021.

Ghi chú: Để buổi lễ tốt nghiệp diễn ra được trang trọng, các bạn sinh viên khóa 43 hoàn thành việc trả sách thư viện, đóng tiền phục vụ tốt nghiệp và nghĩa vụ học phí trước ngày 19/3/2021.

  1. Danh sách sinh viên khóa 43 chưa trả sách thư viện. (danh sách đính kèm)
  2. Danh sách sinh viên khóa 43 chưa đóng tiền phục vụ tốt nghiệp 300.000đ. (danh sách đính kèm)
  3. Sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí thu bổ sung Khóa 43 – Chương trình chất lượng cao: tra cứu tại đây.

2. Lịch tổ chức Lễ Tốt nghiệp tháng 3/2021:

Khoa Kinh tế (Kinh tế học, Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư, Quản lý nguồn nhân lực, Kinh tế nông nghiệp, Thẩm định giá, Bất động sản): 13g00 Thứ Năm, ngày 25/3/2021 tại Hội trường A.116

Translate »