Back

Sổ tay hướng dẫn xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn TP.HCM

Sổ tay hướng dẫn xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (2020) gồm 03 nội dung chính:
 
– Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: hướng dẫn về thủ tục, quy trình, hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.
 
– Các nội dung cần triển khai sau khi có giấy phép xây dựng.
 
– Xử lý vi phạm trật tự xây dựng.