tamvt-s

Võ Thành Tâm

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

 • 2014 –  Thạc sĩ | Chính sách công | Chương trình giảng dạy Kinh tế Fullbright | Đề tài: “Nghiên cứu tác động của di cư lao động đến chất lượng cuộc sống của những người cao tuổi còn ở lại: nghiên cứu tại một số huyện của tỉnh Long An.”
 • 2009 – Cử nhân | Kinh Tế Lao Động và Quản Lý Nguồn Nhân Lực | Đại học Kinh tế TP.HCM

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh

Các đề tài nghiên cứu khoa học đang tham gia

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

 • “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên công đoàn và công nhân lao động trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2018 – 2023.” | 2018 – 2019 | Cấp ngành
 • “Tư vấn – Xây dựng đề án nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới tại TPHCM: huyện Củ Chi và Hóc Môn” | 2016 – 2018 | Cấp ngành
 • “Social Network and Getting a Job: Case of several universities in Ho Chi Minh City.” | 2016 – 2017 | Cấp trường
 • “Tư vấn – Xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Khánh Hoà” | 2010 – 2012 | Cấp ngành
 • “Nghiên cứu tác động kinh tế xã hội của chính sách cấm lưu hành xe ba bánh đến đời sống của người dân TP.HCM.” | 2009 – 2010 | Cấp bộ
 • “Nghiên cứu sinh kế cho lao động nhập cư tại TP.HCM.” | 2008 – 2009 | Cấp bộ

Các bài báo khoa học đã công bố trong nước

Các bài báo khoa học đã công bố quốc tế

Bài trình bày hội thảo

 • “Investigating Intellectual Capital: The Role of Intellectual Property Rights Reform in Vietnam.” | 2019 | Hội nghị quốc tế về: “ntellectual Capital, Knowledge Management and Organizational Learning”
 • “Xây dựng khung phân tích trình độ kỹ năng cho nguồn nhân lực doanh nghiệp.” | 2019 | Năng lực lao động của công nhân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh: thực tế và tương lai
 • “Bài học kinh nghiệm, xu hướng đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng cho lao động trong bối cảnh công nghiệp 4.0.” | 2019 | Năng lực lao động của công nhân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh: thực tế và tương lai
 • “Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng cho người lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh.” | 2019 | Năng lực lao động của công nhân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh: thực tế và tương lai
 • “Vai trò của phong cách lãnh đạo chuyển đổi trong việc tạo động lực làm việc cho người lao động.” | 2019 | Năng lực lao động của công nhân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh: thực tế và tương lai
 • “Xây dựng chỉ số phát triển bền vững địa phương cấp tỉnh: Tình huống vùng kinh tế trọng điểm phía nam.” | 2019 | Hội thảo quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ khối kinh tế và kinh doanh
 • “Những hiểu biết về cấu trúc thu nhập hưu trí và nhận xét cho Việt Nam” | 2019 | Hội thảo khoa học “Cải cách chính sách Bảo hiểm hưu trí ở Việt Nam: tác động và đề xuất”
 • “Is the gap between the demand for qualifications and skills and workers’ ability to meet the requirements? Empirical evidence in Ho Chi Minh city.” | 2019 | Hội thảo VBER2019
 • “Entrepreneurship and Economic Growth Along Stages of Development” | 2017 |The Connect-Us Conference (CuC) 
 • “Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo khi áp dụng chương trình đào tạo tiên tiến tại UEH” | 2017 | Bài tham luận
 • “Thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và những cơ hội, thách thức của sinh viên UEH” | 2017 | Bài tham luận
 • “Các yếu tố ảnh hưởng đến các kênh tuyển dụng trực tuyến đến sinh viên năm cuối trường ĐH Kinh tế TPHCM” | 2016 | Bài tham luận

Giáo trình, tài liệu tham khảo

Translate »