tamvt-s

Võ Thành Tâm

Quá trình đào tạo 

  • 2009: Cử nhân – Kinh tế Lao động và Quản lý Nguồn nhân lực – Đại học Kinh tế TPHCM 
  • 2014: Thạc sĩ – Chính sách công – Chương trình giảng dạy Kinh tế Fullbright – Tên luận án: Nghiên cứu tác động của di cư lao động đến chất lượng cuộc sống của những người cao tuổi còn ở lại: nghiên cứu tại một số huyện của tỉnh Long An.  

Quá trình nghiên cứu khoa học 

  • Nghiên cứu sinh kế cho lao động nhập cư tại TP.HCM 

2008 – 2009 | Đề tài cấp Bộ | Thành viên phụ trách tổng quan lý thuyết 

  • Nghiên cứu tác động kinh tế xã hội của chính sách cấm lưu hành xe 3 bánh đến đời sống của người dân TP.HCM 

2009 – 2010 | Đề tài cấp Bộ | Thành viên phụ trách dữ liệu 

  • Tư vấn xây dựng chương trình Nông thôn mới tại TP.HCM 

2010 – 2012 | Đề tài cấp Địa phương | Thành viên viết bài 

  • Tư vấn xây dựng Đề án nâng cao chất lượng xây dựng Nông thôn mới tại TP.HCM: huyện Củ Chi và Hóc Môn 

2016 | Đề tài cấp Địa phương | Thành viên phụ trách viết đề án 

Translate »