hieptt-s

Trương Thành Hiệp

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

 • 2008 – Thạc sĩ | Kinh tế phát triển | Chương trình Đào tạo Cao học Việt Nam – Hà Lan | Đề tài: “The effect of education on household income: the case of Rural area in An Giang province” 
 • 2004 – Cử nhân | Kế hoạch Đầu tư | Đại học Kinh tế TP.HCM

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

 • “Lý thuyết tìm kiếm việc làm: ảnh hưởng của vốn xã hội lên hành vi tìm việc.” | 2020 – 2021 | Cấp trường
 • “Nghiên cứu mô hình liên kết trong nông nghiệp: Phân tích lý thuyết và tình huống ngành rau quả Nam bộ.” | 2019 | Cấp Bộ
 • “Phân tích tác động của chiến lược rao giá đến thời gian bán nhà. Nghiên cứu trường hợp thị trường nhà ở riêng lẻ tại khu vực TP.HCM.” | 2017 – 2018 | Cấp trường
 • “Các yếu tố tác động đến giá bất động sản tại TP.HCM, dự báo xu hướng và giải pháp phát triển bền vững.” | 2018 | Cấp thành phố
 • “Phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn TP.HCM.” | 2016 | Cấp bộ
 • “Lược khảo các lý thuyết nghiên cứu liên quan đến bong bóng bất động sản, các chỉ tiêu đo lường bong bóng giá nhà ở: nghiên cứu tình huống tại thị trường bất động sản TP.HCM.” | 2016 | Cấp trường
 • “Nghiên cứu thông tin cơ bản về nhà ở tại Việt Nam – chất và lượng cung cầu nhà ở tại những khu vực trung tâm của Vùng đô thị TP.HCM và tỉnh Bình Dương.” | 2014 | Tổ chức JICA (Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản) – Viện Nghiên cứu Nikken Sekkei – Công ty Urban Renaissance Linkage

Các bài báo khoa học đã công bố trong nước

 • “Kiểm định sự ảnh hưởng của tâm lý kỳ thị đối với hành vi người mua nhà: Nghiên cứu trên thị trường nhà ở Việt Nam.” | 2019 | Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế
 • “Lý thuyết tìm kiếm: Tác động của kỳ vọng lên hành vi người mua nhà.” | 2019 | Tạp chí Kinh tế & Phát triển
 • “Lý thuyết tìm kiếm của người mua nhà: Ảnh hưởng của căn nhà đang ở lên quyết định của người mua nhà.” | 2018 | Tạp chí Tài chính và Marketing
 • “Lý thuyết tìm kiếm của người mua trên thị trường nhà ở: Tác động của tâm lý lo sợ thua lỗ lên hành vi người mua nhà.” | 2018 | Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
 • “Xác định thực trạng giá thị trường căn hộ tại khu vực TP.HCM.” | 2018 | Tạp chí Tài chính và Marketing
Translate »