vinhtd-s

Trần Đình Vinh

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

 • 1985 – Cử nhân | Kinh Tế Lao Động | Đại học Kinh tế TP.HCM

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

 • “Xây dựng định biên bộ máy quản lý của công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiến.” | 2019 | Cấp Doanh nghiệp
 • “Cải cách tiền lương cho khu vực hành chánh sự nghiệp và lực lượng vũ trang.” | 2019 | Cấp bộ
 • “Xây dựng hệ thống trả lương – công ty TNHH 1 thành viên cây xanh TP.HCM.” | 2018 | Cấp Doanh nghiệp
 • “Xây dựng chương trình đào tạo ngành QLNNL.” | 2014 | Cấp trường
 • “Hiện đại hóa,công nghiệp hóa Nông nghiệp – Nông thôn Tỉnh Bình Phước.” | 2005 | Cấp tình
 • “Xây dựng phương án phân phối thu nhập Trường ĐHKT.” | 1994 | Cấp trường
 • “Xây mức lương tối thiểu Việt Nam.” | 1992 | Cấp bộ

Các bài báo khoa học đã công bố quốc tế

 • “Human Resource Management Practices and Firm outcomes Evidence From Viet Nam.” | 2018 | ISSN

Bài trình bày hội thảo

 • “Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo khi áp dụng chương trình đào tạo tiên tiến tại UEH.” | 2017 | Hội thảo: “Nâng cao chất lượng đào tạo khi áp dụng chương trình đào tạo tiên tiến tại UEH”

Giáo trình, tài liệu tham khảo

 • Dân số học | 2000 | NXB Đại học Kinh tế TP.HCM
Translate »