oanhnth-s

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

 • 2011 – Thạc sĩ | Kinh tế Phát triển | Chương trình Việt Nam – Hà Lan đào tạo Cao học Kinh tế Phát Triển – Đại học Kinh Tế TP.HCM | Đề tài: “The effects of capital structure on firms’ performance – the case of listed companies in Ho Chi Minh City.”
 • 2006 – Cử nhân | Kinh tế đối ngoại | Đại học Ngoại thương cơ sở TP.HCM

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh

Các đề tài nghiên cứu khoa học đang tham gia

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

 • “Giải pháp liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong việc giải quyết việc làm cho sinh viên học sinh Sau khi tốt nghiệp.” | 2019 – 2020 | Cấp cơ sở
 • “Sector Innovation Capacity in Vietnamese Enterprises: Spillover effects from Research and Development (R&D), Foreign Direct Investment (FDI) and Trade.” | 2018 – 2019 | Cấp trường
 • “Xây dựng kho dữ liệu điểm đến tích hợp trong việc phát triển du lịch thông minh cho tỉnh Vĩnh Long” | 2018 – 2019 | Cấp trường
 • “Xây dựng phương pháp thống kê và đánh giá hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo trong 4 ngành công nghiệp trọng điểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.” | 2018 – 2019 | Cấp trường
 • “Giải pháp đa dạng hóa sinh kế, tăng thu nhập, ổn định đời sống cộng đồng tham gia nghề sản xuất gạch, gốm ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long” | 2016 – 2018 | Cấp tỉnh
 • “Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ nấm bào ngư tại tỉnh Vĩnh Long.” | 2016 – 2017 | Cấp cơ sở
 • “Chế biến và bảo quản sản phẩm có độ hoạt động của nước thấp từ nguyên liệu cá lóc nuôi của tỉnh Vĩnh Long.” | 2015 – 2017 | Cấp tỉnh
 • “Xây dựng chiến lược kinh doanh gạo cho Công ty TNHH SX TM Phước Thành IV” | 2014 | Cấp trường

Các bài báo khoa học đã công bố trong nước

 • “Sản xuất và sử dụng vật liệu không nung.” | 2020 | Tạp chí Con số & Sự kiện
 • “Innovative capacity in Micro, Small and Medium Enterprises: Review of international articles on empirical research.” | 2020 | Tạp chí Khoa Học –  Đại học Mở TP.HCM
 • “Lý thuyết tổ chức ngành – mô hình cấu trúc, vận hành và kết quả thị trường: Sự phát triển và hướng nghiên cứu tiếp theo.” | 2020 | Tạp chí Phát triển và Hội nhập
 • “Thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ nấm bào ngư: Thực trạng và giải pháp tại tỉnh Vĩnh Long.” | 2020 | Tạp chí Công Thương
 • Marketing kỹ thuật số: Tại sao các doanh nghiệp Việt Nam cần nâng cao mức đầu tư thực hiện?” | 2019 | Tạp chí Phát triển và Hội nhập
 • “Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp: Giải pháp bền vững cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam khi gia nhập TPP.” | 2016 | Tạp chí Phát triển và Hội nhập

Các bài báo khoa học đã công bố quốc tế

 • “Determinants of Firms’ Total Factor Productivity in Manufacturing Industry in Vietnam: An Approach of a Cross-Classified Model.” | 2019 | Journal of Asian Business and Economic Studies (JABES) Special Issue 
 • “Sector Innovation Capacity in Vietnamese Enterprises: Spillover effects from Research and Development (R&D), Foreign Direct Investment (FDI) and Trade.” | 2018 | Asian Conference on Business and Economic Studies (ACBES)
 • Investment in Human Capital and Labor Productivity in Southern Key Economic Zone: An Application of Propensity Score Matching Method.” | 2013 | Journal of Economics Development (JED) 

Bài trình bày hội thảo

Giáo trình, tài liệu tham khảo

Translate »