trannnh-s

Nguyễn Ngọc Hà Trân

Quá trình nghiên cứu khoa học 

  • Chính sách huy động đóng góp của nhân dân để chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư tại TPHCM 

2006 – 2007 | Sở Khoa học và công nghệ TPHCM | Thành viên 

  • Vai trò của Tổng công ty trong quá trình phát triển kinh tế 

2007 – 2008 | Viện nghiên cứu phát triển TPHCM | Thành viên

Quá trình nghiên cứu khoa học 

  • Chính sách huy động đóng góp của nhân dân để chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư tại TPHCM 

2006 – 2007 | Sở Khoa học và công nghệ TPHCM | Thành viên 

  • Vai trò của Tổng công ty trong quá trình phát triển kinh tế 

2007 – 2008 | Viện nghiên cứu phát triển TPHCM | Thành viên 

Translate »