profile pic 2019 09 10 (1) (2)

Nguyễn Lưu Bảo Đoan

Quá trình đào tạo 

 • 1998: Cử nhân | Tiếng Anh | Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn TPHCM 
 • 2002: Thạc sĩ | Hành chính công | Indiana University, Hoa Kỳ 
 • 2008: Tiến sĩ | Quy hoạch và thiết kế đô thị & vùng | University of Maryland, Hoa Kỳ. Tên đề tài: The Spatial and Social Dimensions of Innovation (Khía cạnh không gian và xã hội của phát kiến sáng tạo khoa học)  

Quá trình nghiên cứu khoa học 

 • CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ VÀ ĐANG THAM GIA 
 • Dự án Sáng tạo bản đồ tiếp cận cho người khuyết tật tại thành phố Hồ Chí Minh. 

2014 – 2016 | Dự án do Mạng lưới các trường đại học và hội đồng chính sách về phát kiến cho phát triển hòa nhập (UNIID-SEA – Philippines) tài trợ | Chủ nhiệm đề tài 

 • Nghiên cứu hành vi của người tiêu dùng hướng đến phát triển bền vững 

2012 – 2015 | Nghiên cứu Nafosted số II4.5-2012.09 | Nghiên cứu viên 

 • Nghiên cứu thiết kế môn học liên quan đến sáng tạo khoa học phục vụ phát triển bền vững 

2012 – 2013 | Trung tâm nghiên cứu phát triển quốc tế Canada (IDRC) thông qua trường Ateneo School of Government, Manila, Philippines | Chủ nhiệm đề tài 

 • Nghiên cứu sử dụng đất công nghiệp Hạt Prince George’s (Maryland, Hoa Kỳ) 

2007 – 2010 | Dự án do tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ tài trợ | Nghiên cứu viên 

 • CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 
 • Đo lường tác động của thái độ tiêu dùng đến hành vi góp phần tái chế chất thảitrong hộ gia đình: Nghiên cứu tình huống tại Cần Thơ và TP.HCM 

2015 | Vol. 22 No. 2. 2015 124-144 | University of Economics-Ho Chi Minh City’s Journal of Economic Development | Nguyễn Lưu Bảo Đoan và Nguyễn Trọng Hoài 

 • Các nhân tố chuyển đổi sử dụng đất ở góc độ quy hoạch vùng. 

2012 | Số 11, 2012: 39-43 | Tạp chí Quy hoạch Đô thị 

 • Bằng chứng của ảnh hưởng từ quá trình mở rộng tràn lan thiếu kiểm soát của đô thị lên vốn xã hội 

2010 | Vol. 37 No. 4. 2010: 610 – 627 | Environment 

 • Các chương trình cao học ngành phát triển địa ốc ở Hoa Kỳ: Chọn lựa đa dạng dành cho sinh viên 

2010 | Vol.13 No. 1. 2010: 33-53 | Journal of Real Estate Practice and Education | McFarland, M. and Nguyen, D 

 • Ảnh hưởng của người nhập cư nước ngoài lên bốn ngành sản xuất có lương thấp trong những năm 1990 

2010 | Vol. 24 No. 2. 2010: 99-109 | Economic Development Quarterly | Howland, M. and Nguyen, D 

 • Tác động của quy hoạch mức độ tập trung dân cao lên lượng nhà cao tầng được xây ở vùng ven đô thị thuộc sáu vùng đô thị của Hoa Kỳ 

2010 | Vol.47 No.5. 2010: 437-451 | Urban Studies | Chakraborty, A., Knaap, G., Nguyen, D., and Jung Ho Shin 

 • Ảnh hưởng của người nhập cư nước ngoài lên ngành sản xuất máy tính trong những năm 1990 

2009 | Vol. 23 No. 1. 2/2009: 60-70 | Economic Development Quarterly | Howland, M. and Nguyen, D 

 • Sử dụng hệ thống đường bộ hành “xanh” ở bang Indiana 

2004 | Vol. 130 Issue 4. 12/2004: 213-18 | Journal of Urban Planning and Developmen | Lindsey, G. and Nguyen, D 

Translate »