duynk-s

Nguyễn Khánh Duy

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

 • 2022 – Nghiên cứu sinh | Kinh tế phát triển | Đại học Kinh Tế TP.HCM | Đề tài: “Can thiệp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về đào tạo-tư vấn kinh doanh: phát triển mô hình logic và đánh giá tác động thực nghiệm tại Việt Nam”
 • 2007 – Thạc sĩ | Quản trị kinh doanh | Đại học Mở TP.HCM | Đề tài: “Nghiên cứu sự hài lòng của học viên cao học về chất lượng đào tạo thạc sĩ tại tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM.”
 • 2003 – Cử nhân | Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư | Đại học Kinh Tế TP.HCM

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh

Các đề tài nghiên cứu khoa học đang tham gia

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

 • “Đề án Định hướng phát triển các khu chế xuất và khu công nghiệp TPHCM đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030” | 2020 – nay | Cấp thành phố
 • “Đánh giá hiệu quả hoạt động của các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn TPHCM.” | 2020 – nay | Cấp bộ
 • “Báo cáo thường niên về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của TPHCM.” | 2020 | Cấp thành phố
 • “Xây dựng phương pháp thống kê và đánh giá hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong 4 ngành công nghiệp trọng điểm trên địa bàn TP.HCM” | 2017 | Cấp thành phố
 • “Chỉ số năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ở Việt Nam (giai đoạn 2011-2016).” | 2017 | Cấp trường
 • Investment in Human capital and labor productivity in Viet Nam: the case study on small and medium enterprises.” | 2012 – 2015 | Dự án Mạng Nghiên cứu Kinh tế Vùng Mekong MERN (Việt Nam-Lào-Campuchia); Trung tâm Phân tích & Dự báo thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Trung tâm nghiên cứu phát triển Quốc tế Canada (IDRC)
 • “Giải pháp phát triển tỉnh Vĩnh Long trở thành tỉnh “trung bình khá” trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2015.” | 2012 – 2013 | Cấp tỉnh
 • “Phân tích tính hiệu quả của thị trường cổ phiếu Việt Nam từ năm 2000 đến nay.” | 2011 – 2012 | Cấp bộ
 • “Competitiveness Analysis of Agricultural Products in Mekong Delta: Implications for Vietnam Agriculture on Accession to WTO.” | 2007 | Development Research Center of Canada (IDRC)
 • “Xây dựng luận cứ khoa học cho các giải pháp nhằm nâng cao năng lực của kinh tế tỉnh Long An trong lộ trình hội nhập vào vùng Kinh tế Trọng điểm phía Nam.” | 2006 | Cấp tỉnh
 • “Giải pháp chiến lược phát triển kinh tế-xã hội Tỉnh Tiền Giang trong hội nhập Vùng Kinh tế trọng điểm Phía Nam đến năm 2020.” | 2005 – 2006 | Cấp tỉnh
 • “Phẩm chất lãnh đạo và ảnh hưởng của phẩm chất lãnh đạo đến cam kết tổ chức.” | 2005 | Cấp trường
 • “Nghiên cứu cơ cấu đầu tư từ các nguồn vốn trong xã hội ở tỉnh Tiền Giang.” | 2004 – 2005 | Cấp tỉnh
 • “Đánh giá dự án bảo tồn thiên nhiên và xoá đói giảm nghèo vùng đệm U Minh Thượng.” | 2003 | Tổ chức Care Quốc Tế ở Việt Nam tài trợ
 • “Đánh giá nhanh nông thôn về tình trạng không đất ít đất của người dân ở Đồng Bằng sông Cửu Long.” | 2003 | USAID tài trợ

Các bài báo khoa học đã công bố trong nước

 • “Mối quan hệ giữa chất lượng, giá trị dịch vụ, sự hài lòng và hành vi của khách hàng sử dụng dịch vụ: Một nghiên cứu trong ngành thông tin di động tại Thành phố Hồ Chí Minh.” | 2018 | Tạp Chí Phát Triển Khoa Học & Công Nghệ: Chuyên San Kinh Tế – Luật Và Quản Lý
 • “Can thiệp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về hỗ trợ đào tạo – tư vấn kinh doanh: bằng chứng thực nghiệm về tác động đến năng suất lao động.” | 2018 | Kỷ yếu hội thảo khoa học: “Năng lực lao động của công nhân trên địa bàn TPHCM: thực tế và tương lai” – NXB Kinh tế TP.HCM
 • “Triển vọng FDI vào Việt Nam trong bối cảnh hội nhập 2006-2010” | 2006 | Tạp chí Phát triển Kinh tế – Đại học Kinh Tế TP.HCM
 • “Các nhân tố ảnh hưởng quan trọng đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo ở Trường Đại học Kinh tế TPHCM” | 2005 | Tạp chí Phát triển Kinh tế – Đại học Kinh Tế TP.HCM
 • “Chính sách phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp: trường hợp TPHCM” | 2004 | Tạp chí Phát triển Kinh tế – Đại học Kinh Tế TP.HCM
 • “Ứng dụng mô hình hành vi đầu tư của doanh nghiệp tiếp cận theo nguyên lý gia tốc để dự báo nhu cầu vốn đầu tư của một ngành ở địa phương.” | 2004 | Tạp chí Phát triển Kinh tế – Đại học Kinh Tế TP.HCM

Các bài báo khoa học đã công bố quốc tế

 • “Impact Evaluation of Training on Productivity of the Small and Medium Enterprises in Vietnam.” | 2015 | Asian Social Science
 • “Impact Evaluation of Training on Firms’ Performance – The Case of the Small and Medium Enterprises in Vietnam.” | 2015 | Mediterranean Journal of Social Sciences
 • Investment in Human Capital and Labour Productivity in Southern Key Economic Zone: An Application of Propensity Score Matching Method.” | 2013 | Journal of Economic Development (JED)
 • “Prospect of the FDI flow to Vietnam in 2006-2010.” | 2006 | Economic Development Review
 • “Pollution by Industrial effluent in Hochiminh City” | 2005 | Economic Development Review

Bài trình bày hội thảo

 • “Impact evaluation of training on firms’ performance – The case of the small and medium enterprises in Vietnam.” | 2015 | The Eighth Vietnam Economist Annual Meeting (VEAM)
 • “The usage of propensity score matching method for training impact evaluation on productivity in Vietnam: the case of small and medium enterprises (SMEs).” | 2014 | The International Conference on Finance and Economics 2014

Giáo trình, tài liệu tham khảo

Translate »