FotoJet (6)

Lê Thanh Loan

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

 • 2016 – Tiến sĩ | Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường | Đại Học Wageningen, Hà Lan | Đề tài: “”
 • 2001 – Thạc sĩ | Kinh Tê Phát Triển | Chương trình Việt Nam – Hà Lan đào tạo Cao học Kinh tế Phát Triển – Đại học Kinh Tế TP.HCM | Đề tài: “”
 • 1999 – Cử nhân | Quản Trị Kinh Doanh | Đại học Kinh tế TP.HCM

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh

Các đề tài nghiên cứu khoa học đang tham gia

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

 • “Hiệu quả sử dụng công nghệ san phẳng mặt ruộng bằng tia laser trong sản xuất lúa gạo ở Đồng bằng Sông Cửu Long | 2018 – 2022 | EfD
 • “Tác động của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tới năng suất lúa và sức khỏe của người nông dân Việt Nam.” | 2018 -2019 | Cấp bộ
 • “Liên kết sử dụng bền vững tài nguyên và môi trường nước vùng kinh tế trọng điểm phía nam.” | 2017 – 2018 | Đề án phát triển vùng Kinh Tế trọng điểm phía Nam
 • “Tư liệu hóa việc áp dụng kỹ thuật tưới ướt khô xen kẽ tại Việt Nam.” | 2017 – 2018 |
 • “Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.” | 2015 ` 2016 | Cấp sở
 • “Sản xuất xăng dầu sinh học tại Việt Nam: cân bằng năng lượng, phát thải, hiệu quả kinh tế, an ninh lương thực, và phúc lợi kinh tế.” | 2009 – 2016 | Đề tài nghiên cứu sinh
 • “Wild Plant Vegetables: Market Value Chain and Conservation: A Case Study in Tay Ninh Province and Ho Chi Minh City, Vietnam.” | 2008 | The Rockefeller Foundation
 • “Crop Sub-sector.” | 2006 | The International Fund for Agricultural Development (IFAD) và the Canadian International Development Agency (CIDA)
 • “Processing and Postharvest subsector.” | 2006 | The International Fund for Agricultural Development (IFAD) và the Canadian International Development Agency (CIDA)

Các bài báo khoa học đã công bố trong nước

 • “Mức sẵn lòng trả của Người tiêu dùng cho tuyến Metro số 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh.” | 2018 | Tap chí Phát triển Kinh tế – Đại học Kinh tế TP.HCM

Các bài báo khoa học đã công bố quốc tế

 • “Without United States’ Trans-Pacific Partnership Agreement and Vietnam’s Apparel Industry | 2021 | Emerging Markets Finance and Trade
 • “Alternate wetting and drying technique in paddy production in the Mekong Delta, Vietnam: economic evaluation and adoption determinants.” | 2020 | Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies
 • “Comparing the social costs of biofuels and fossil fuels: A case study of Vietnam.” | 2013 | Biomass and Bioenergy
 • “Energy and greenhouse gas balances of cassava-based ethanol.” | 2013 | Biomass and Bioenergy

Bài trình bày hội thảo

 • “An applied general equilibrium analysis for biofuel policy in Vietnam: economic welfare, food production and emission savings.” | 2015 | Hội nghị: “Food in the Bio-based Economy: Sustainable Provision and Access”
 • “Impacts of biofuel incentive policy on welfare: an applied equilibrium model for Vietnam,” | 2015 | Hội nghị: “International Energy”
 • “Impacts of low frequency tapping on productivity and production cost: A case study of rubber industry in Vietnam.” | 2015 | Hội nghi: “The International Rubber”
 • “Quality Improvement of Fresh Fruits and Vegetables in Vietnam: Opportunities and Challenges.” | 2006 | Hội nghi quốc tế: “Knowledge-Based Economy and Global Management”
 • “Country case studies on reflecting national circumstances and development priorities in National Codes on Good Agricultural Practice benchmarked to EUREPGAP.” | 2005 | Buổi tập huấn: “Potential and challenges of EurepGAP”
 • “Determinants of Farmgate Price of Cashew Nut in Binh Phuoc Province in 2003.” | 2004 | Hội nghị: “Vietnam Uplands Forum”
 • “The policy environment of Vegetable-Agroforestry (VAf) in the Philippines and Vietnam: A scoping study policy.” |  | Hội thảo: “SANREM project”

Giáo trình, tài liệu tham khảo

 • “Tác động của việc sử dụng thuốc BVTV đến năng suất lúa và sức khỏe của người nông dân tại Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.” | 2021 | NXB Kinh tế TP.HCM
 • “Biofuel production in Vietnam: Greenhouse gas emissions and socioeconomic impacts.” | 2016 | Đại Học Wageningen, Hà Lan
 • “Cashew-Cacao-Vegetable Agroforestry System in Vietnam.” | 2011 | Bangkok, Thailand: World Association of Soil and Water Conservation (WASWAC)
 • “Bases for Territory-based Rural Development in the Southeast Region, Vietnam.” | 2008 | NXB VNU-HCM
 • “Cơ sở cho phát triễn nông thôn theo vùng tại Vùng Đông Nam Bộ, Việt Nam.” | 2008 | NXB Đại Học Quốc Gia TP.HCM
 • “Case Study Material 5: Cashew Nut Supply Chains in Dak Nong and Binh Phuoc Provinces of Vietnam SEANAFE 2007. In A Teacher’s Guide on Markets for Agroforestry Tree Products: Curricular Framework and Case Studies.” | 2007 | Bogor: ICRAF
 • “Hạch toán trong tín dụng nông thôn. National Extension & Communication Specialist for the FAO” | | Project on Market-oriented Agroforestry to reduce Poverty in Quang Nam Province (GCP/VIE/035/ITA Project)
 • “Comparing the social costs of biofuels and fossil fuels: A case study of Vietnam.” | 2015 | “Cost-Benefit Studies of Natural Resource Management in Southeast Asia”, Springer
 • “Supermarkets and the poor in Vietnam.” | 2006 | Vietnam ADB – MALICA Project
Translate »