Đỗ Hữu Luật

Đỗ Hữu Luật

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

 • 2016 – Thạc sĩ | Kinh tế phát triển | Chương trình Việt Nam – Hà Lan đào tạo Cao học Kinh tế Phát Triển – Đại học Kinh Tế TP.HCM | Đề tài: “Mangrove and production risk in aquaculture in the Mekong river delta, Vietnam.”
 • 2012 – Cử nhân | Kinh tế | Đại học Mở TP.HCM
 • 2012 – Cử nhân | Tài chính và Ngân Hàng | Đại học Ngân Hàng TP.HCM

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh

Các đề tài nghiên cứu khoa học đang tham gia

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

 • “Đánh giá chất lượng tăng trưởng kinh tế Cần Thơ.” | 2020 | Cấp trường
 • “Ecosystem Services Valuation Database.” | 2019 – 2020 | Department for Environment, Food and Rural Affairs, UK
 • “Climate change adaptation of shrimp farmers and environmental impacts of shrimp farming in Vietnam.” | 2019 – 2020 | Environment for Development Initiatives
 • “Analysis of the ecosystem services of mangrove to aquaculture and fisheries in Vietnam.” | 2017 – 2018 | Environment for Development Initiatives
 • “The Origins of Cultural Divergence in Vietnam.” | 2016 – 2017 | Đại học Gothenburg, Thụy Điển
 • “Effects of risk communication and gender on flood mitigation behavior of households in the Mekong Delta, Vietnam.” | 2013 – 2015 | Economy and Environment Program for Southeast Asia
 • “The Ecological Services, Institutions and Dynamics of Mangrove Forests in South Vietnam.” | 2013 – 2015 | Economy and Environment Program for Southeast Asia

Các bài báo khoa học đã công bố trong nước

Các bài báo khoa học đã công bố quốc tế

 • “Mangrove forests and aquaculture in the Mekong river delta.” | 2018 | Land Use Policy

Bài trình bày hội thảo

 • “” | 2019 | Vietnam Economists Annual Meeting (VEAM)
 • “” | 2019 | The Annual Conference of the European Association of Environmental and Resource Economists
 • “” | 2019 | The Annual Meeting of the Canadian Resource and Environmental Economics Association
 • “” | 2018 | The World Congress of Environmental and Resource Economists
 • “” | 2018 | EfD Annual Meeting
 • “” | 2018 | Hội thảo STBI – Khoa Kinh tế, Đại học Kinh Tế TP.HCM
 • “” | 2017 | The Third Monash Environmental Economics Workshop
 • “” | 2017 | Hội thảo STBI – Khoa Kinh tế, Đại học Kinh Tế TP.HCM
 • “” | 2016 | The Vietnam Economists Annual Meeting (VEAM)

Giáo trình, tài liệu tham khảo

Translate »