chau-van-thanh

Châu Văn Thành

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

  • 1995 – Thạc sĩ | Kinh tế phát triển | Institute of Social Studies, The Hague, The Netherlands (Erasrmus University Rotterdam) | Đề tài: “The Development of the Competition and Demand Structure in Vietnam Before and After the Lifting of the US Embargo – The Case of the Soft Drinks Industry.”
  • 1987 – Cử nhân | Kế hoạch hóa Kinh tế Quốc dân | Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

  • “Nghiên cứu tình huống: Các Tình huống Phân tích Tình hình Kinh tế Vĩ mô Việt Nam.” | 2018 – 2019 | Cấp trường
  • “Nghiên cứu tình huống: Những Tình huống Phân tích Chính sách Vĩ mô và Hệ thống Tài chính.” | 2017 – 2018 | Cấp trường

Giáo trình, tài liệu tham khảo

  • “Những Câu chuyện ngắn về Kinh tế Vĩ mô – Tập 1” | 2017 | NXB Đại học Quốc gia TP.HCM
  • “Kinh tế học Vĩ mô (Principles of Macroeconomics, N Gregory Mankiw) | 2014 | Cengage Learning
  • “Hướng dẫn tóm tắt về Kinh tế Vĩ mô – Những điều các nhà quản lý, các nhà điều hành và sinh viên cần biết (A Concise Guide to Macroeconomics, David A. Moss)” | 2009 | Lưu hành nội bộ
  • “Kinh tế Phát triển” | 2007 | NXB Lao Động
Translate »