Back

Hướng dẫn khai thác tài nguyên Kinh tế học ứng dụng

Nhằm giúp cho sinh viên theo học các môn Kinh tế vi mô ứng dụng và Kinh tế vĩ mô ứng dụng có thể dễ dàng tìm kiếm, truy cập các nguồn tài nguyên và tài liệu học tập, Thư viện Đại học Kinh tế TP.HCM phối hợp cùng khoa Kinh tế xây dựng trang hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện điện tử cho các môn học này tại https://sites.google.com/ueh.edu.vn/libguideapplied-economics/.

UEH Smart Library

Để khai thác nguồn học liệu này, sinh viên cần có tài khoản đăng nhập của UEH (email @st.ueh.edu.vn), truy cập trang thư viện điện tử thông tin UEH (www.smartlib.ueh.edu.vn) để tìm kiếm tài liệu mà mình mong muốn. Bắt đầu từ ô ONE SEARCH.

UEH One Search

Sau đây là một số hướng dẫn các bạn cần lưu ý:

Nếu nhận được quá nhiều kết quả trong lần thử đầu tiên của bạn thì sao? Thêm nhiều từ khóa hơn, sử dụng AND (hoặc OR) để kết hợp các rừ khóa, ví dụ: Microeconomics AND theory. Các bạn cũng có thể sSử dụng dấu ngoặc kép “” để tìm chính xác tựa đề có từ khóa cần tìm, ví dụ: “intermediate microeconomics”, hoặc sử dụng các công cụ lọc, ví dụ: giới hạn theo ngày (limit by date)

Nếu nhận được ít kết quả quá? Hãy thêm từ khóa, hoặc sử dụng dấu * đại diện cho phần mở rộng (ví dụ microeconomic* sẽ cho kết quả tìm kiếm tương ứng với cả 2 từ khóa microeconomic và microeconomics)

Gặp khó khăn trong việc xác định từ khóa? Tìm RESEARCH STARTER cung cấp cho bạn thông tin cơ bản về chủ đề mà bạn đang tìm kiếm. RESEARCH STARTER có thể giúp xác định các từ khóa để việc tìm kiếm của bạn dễ dàng hơn và hiệu quả hơn.

Muốn mở rộng tìm kiếm của bạn? Hãy thử liên kết “Find Similar Results” (Tìm các kết quả tương tự). Nhấp vào các liên kết trong bản ghi của cuốn sách. Từ đây, các bạn có thể tìm tất cả tài liệu của cùng một tác giả, hoặc tìm tất cả các tài liệu trong một chủ đề.

Kho dữ liệu điện tử của UEH có những gì?

eBooks Business Collections: Bộ sưu tập hơn 13,900 sách điện tử, giúp sinh viên hiểu các khái niệm kinh doanh và lý thuyết kinh tế cũng như hỗ trợ nghiên cứu.

Harvard Business Review: Bộ sưu tập hơn 720 sách điện tử do HBR Press xuất bản, bao gồm nhiều lĩnh vực kinh doanh và kinh tế: Kinh tế, Doanh nhân, Tài chính, Nhân sự & Quản lý Nhân sự, Lãnh đạo & Quản lý.

eBooks Academic Collections: Bộ sưu tập hơn 145.300+ ebooks, chứa đựng nhiều lựa chọn về các chủ đề học thuật đa lĩnh vực, liên tục cập nhật các đầu sách mới nhất từ các nhà xuất bản học thuật hàng đầu và các nhà xuất bản đại học.

eBooks University Press Collections: Bộ sưu tập gồm hơn 37.600 sách điện tử, bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, từ tài liệu, giáo trình giới thiệu cơ bản đến tài liệu nghiên cứu cao cấp, cung cấp các đầu sách từ hơn 90 nhà xuất bản đại học tốt nhất trên khắp thế giới.

Academic Search Complete được thiết kế đặc biệt cho các tổ chức học thuật. Đây là một cơ sở dữ liệu toàn văn về học thuật, đa lĩnh vực, bao gồm 7.000 tạp chí được bình duyệt và hơn thế nữa.

Business Source Complete chứa các bài báo học thuật về kinh doanh và các lĩnh vực liên quan, bao gồm quản lý, kinh tế, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, luật, thương mại quốc tế, tiếp thị, nhân sự, quản lý hoạt động, quản lý công, khoa học máy tính, v.v.

– Một phần của cơ sở dữ liệu ScienceDirect, Kinh tế, Kinh tế lượng và Tài chính chứa 863 ấn phẩm, bao gồm các tạp chí học giả, các chương sách, sổ tay và các tác phẩm tham khảo.

– Bộ sưu tập Tạp chí SAGE bao gồm hơn 962 tạp chí về Kinh doanh, Giáo dục, Nhân văn, Khoa học Xã hội và Công nghệ.

Business Source Complete: Một bộ sưu tập phong phú các nghiên cứu điển hình, hồ sơ quốc gia, báo cáo kinh tế, hồ sơ công ty, tài liệu phân tích và phỏng vấn với các giám đốc điều hành và nhà phân tích. Các ấn phẩm được lấy từ MarketLine, Báo cáo Triển vọng Thị trường & Ngành Thế giới, Ngân hàng Thế giới, OECD, v.v. Phạm vi chủ đề: Kế toán – Kinh doanh – Kinh tế – Tài chính – Nhân sự – Luật – Quản lý – Marketing.

Emerald Insight: Một thư viện kỹ thuật số đang phát triển với hơn 1500 nghiên cứu điển hình về một loạt các ngành bao gồm kinh doanh và các lĩnh vực liên quan từ khắp nơi trên toàn cầu. Phạm vi chủ đề: Kế toán và Tài chính – Giáo dục Kinh tế – Doanh nhân – Quản lý Môi trường – Quản lý Nguồn nhân lực – Quản lý Thông tin và Tri thức – Kinh doanh Quốc tế – Khoa học Quản lý – Tiếp thị – Hoạt động và Hậu cần – Hành vi Tổ chức – Quản lý Khu vực Công – Bán hàng – Quản lý dịch vụ – Chiến lược – Du lịch và Khách sạn – Vận tải.

Nguồn tài liệu học tập dành cho môn Kinh tế vi mô và ứng dụng (Applied Microeconomics):

— Giáo trình và tài liệu tham khảo: https://sites.google.com/ueh.edu.vn/libguideapplied-economics/prescribed-books/microeconomics

— Các bài báo, tạp chí tiếng Anh và tiếng Việt, các tình huống điển hình dùng cho giảng dạy Kinh tế vi mô ứng dụng: https://sites.google.com/ueh.edu.vn/libguideapplied-economics/articles-case-study/microeconomics

Nguồn tài liệu học tập dành cho môn Kinh tế vĩ mô và ứng dụng (Applied Macroeconomics):

— Giáo trình và tài liệu tham khảo: https://sites.google.com/ueh.edu.vn/libguideapplied-economics/prescribed-books/macroeconomics

— Các bài báo, tạp chí tiếng Anh và tiếng Việt, các tình huống điển hình dùng cho giảng dạy Kinh tế vĩ mô ứng dụng: https://sites.google.com/ueh.edu.vn/libguideapplied-economics/articles-case-study/macroeconomics