Prisoner’s dilemma

« Back to Glossary Index

Tình thế tiến thoái lưỡng nan của người tù: một trò chơi giữa hai người tù qua đó cho thấy tại sao sự hợp tác lại trở nên khó khăn ngay cả khi nó có lợi cho cả hai

« Back to Glossary Index
Translate »