Permanent income

« Back to Glossary Index

Thu nhập thường xuyên: mức thu nhập bình thường kỳ vọng của một người

« Back to Glossary Index
Translate »