Oligopoly

« Back to Glossary Index

Độc quyền nhóm: cấu trúc thị trường mà ở đó chỉ có một vài người bán những sản phẩm tương tự hoặc đồng nhất

« Back to Glossary Index
Translate »