Nominal interest rate

« Back to Glossary Index

Lãi suất danh nghĩa: mức lãi suất thường được báo cáo mà nó chưa được điều chỉnh tác động của lạm phát.

« Back to Glossary Index
Translate »