Job search

« Back to Glossary Index

Tìm việc: tiến trình mà những người lao động tìm được công việc phù hợp ứng với kỹ năng và sở thích của mình.

« Back to Glossary Index
Translate »