Frictional unemployment

« Back to Glossary Index

Thất nghiệp cọ xát, thất nghiệp tạm thời: thất nghiệp do cần phải có thời gian để những người lao động tìm được một công việc phù hợp nhất với kỹ năng và sở thích của họ.

« Back to Glossary Index
Translate »