Federal Reserve

« Back to Glossary Index

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, Fed: ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ.

« Back to Glossary Index
Translate »